Isännöintiliitto

Tilaa syöte syöte Isännöintiliitto
Isännöintiliitto
Syötteen kokonainen osoite. 13 tuntia 9 min sitten

Paine energiatehokkuutta lisääviin tekoihin taloyhtiöissä kasvaa – yksi syy on kaukolämmön raju hinnannousu  

8 syyskuu, 2021 - 12:22

Taloyhtiöt tulevat yhä enemmän tuottamaan energiaansa myös omatoimisesti. Kaukolämmön merkittävä hinnannousu on yksi syy, miksi taloyhtiö hakevat kiivaasti uusia ratkaisuja vähentää energiakulutusta ja rahan menoa. 

– Taloyhtiöiden kannattaa tarkastella energia-asioita entistä enemmän. Suurimmat paineet osakkaan maksaman hoitovastikkeen nousuun tulevat energiakustannusten kasvusta, jos mitään ei tehdä, sanoo Isännöintiliiton tutkimus- ja vaikuttamisjohtaja Tuomas Viljamaa.  

Helsingin kaupungin energiayhtiö Helen kertoi tiistaina korottavansa syyskaudella kaukolämmön hintaa 30 prosenttia verrattuna vuoden takaiseen. Käytännössä tämä tarkoittaa, että tyypillisen, noin 50 neliön kerrostaloasunnon lämmityskustannukset kasvavat noin 15-20 euroa kuukaudessa. 

Kaukolämmön hinnankorotuksen vaikutus näkyy lukuisten suomalaisten kukkarossa. Tilastokeskuksen viimeisimmän tiedon mukaan vuonna 2019 jopa 77 prosenttia taloyhtiöistä lämpeni kaukolämmöllä.  

Taloyhtiöillä lukuisia mahdollisuuksia tehdä omia ratkaisuja 

Taloyhtiöillä on kuitenkin mahdollisuus kampittaa kasvavia energiakustannuksia monin keinoin. 

– Keskitettyjen ratkaisujen, kuten kaukolämmön, rinnalle on tullut yhä enemmän kiinteistötason toimenpiteitä. Näitä ovat yleisimmin maalämpö ja ilmalämpöpumput, mutta monia muitakin vaihtoehtoja on, kuten entistä tehokkaammat aurinkopaneelit, Viljamaa sanoo.  

Isännöintiliiton julkaisema Energiabarometri paljasti jo vuoden alussa, että taloyhtiöiden kiinnostus kaukolämpöön pääasiallisena energialähteenä putoaa rajusti. Peräti 30 prosenttia isännöitsijöistä arvioi, että taloyhtiö valitsee maalämmön pääasialliseksi lämmitysmuodoksi, kun lämmityslaitteita seuraavan kerran uusitaan.  

– Valtaosa taloyhtiöistä tulee jatkossakin lämpenemään kaukolämmöllä, ja lämpöyhtiöt tulevat varmasti kehittämään omaa toimintaansa, jotta ne pysyvät kilpailussa mukana. Taloyhtiöissä on kuitenkin nyt tärkeää ymmärtää, että ympäristön ja kustannusten takia on oleellista selvittää omat mahdollisuudet tehdä energiatehokkuutta lisääviä toimenpiteitä. 

Isännöintiliiton lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle ilmastolaiksi

Lisätietoja 

Tuomas Viljamaa
Tutkimus- ja kehitysjohtaja, Isännöintiliitto
p. 040 723 5821
tuomas.viljamaa@isannointiliitto.fi

Uutishuoneeseen

Artikkeli Paine energiatehokkuutta lisääviin tekoihin taloyhtiöissä kasvaa – yksi syy on kaukolämmön raju hinnannousu   julkaistiin ensimmäisen kerran Isännöintiliitto.

Asuntosijoittajien verotuksen kiristäminen voisi uhata taloyhtiöasumisen moninaisuutta ja tasapainoa

4 syyskuu, 2021 - 05:00

Suomessa taloyhtiöissä asuu rinta rinnan sekä osakasasukkaita että pienten asuntosijoittajien vuokralaisia. Jos asuntosijoittajien verotusta kiristetään, se vaikuttaa taloyhtiöasumisen moninaisuuteen ja erilaisten asukasryhmien positiiviseen sekoittumiseen, sanoo Isännöintiliiton toimitusjohtaja Mia Koro-Kanerva. 

Asuntosijoittamisen verotuksen kiristämistä käsitellään ensi viikolla hallituksen budjettiriihessä. Talouselämä kertoi keskiviikkona, että valtionvarainministeriö on laatinut budjettiriiheen muistion, joka tarkastelee vuokra-asuntoihin sijoittavien henkilöiden pääomavastikkeiden verovähennysoikeuden poistamista. 

Jos valtionvarainministeriön kaavailema uudistus menee läpi, taloyhtiöiden yksittäiset vuokranantajaosakkaat asetetaan verotuksellisesti eri asemaan muihin kiinteistösijoittajiin nähden. Tämä puolestaan voi merkittävästi vähentää piensijoittajien kiinnostusta asuntosijoittamiseen ja nostaa vuokria, sanoo Isännöintiliiton toimitusjohtaja Mia Koro-Kanerva

– Suomessa on hienoa, että taloyhtiöt mahdollistavat sekä omistus- että vuokra-asumisen. Monessa muussa maassa vuokra-asuminen keskittyy entistä enemmän vuokrataloihin, tietyille alueille ja isojen institutionaalisten sijoittajien käsiin, mikä kasvattaa alueiden eriytymistä ja vuokramarkkinan painottumista. 

Vuokramarkkinoiden tasapaino on tärkeä 

Koro-Kanervan mielestä asukasrakenteen ja vuokramarkkinoiden tasapainosta täytyisi pitää kiinni. 

– Painottumisen sijaan olisi parempi säilyttää suomalainen, hyvin toimiva ja tasavahva asuntosijoittajarakenne, jossa yleishyödylliset, institutionaaliset ja pienet yksityiset vuokranantajat toimivat rinnakkain ja varmistavat monipuolisen asuntotarjonnan.  

Vuokranantajilla on myös merkittävä rooli uusien taloyhtiöiden rakennushankkeiden käynnistymisessä. Verotuksen kiristyminen vaikuttaisi Koro-Kanervan mukaan väistämättä uudisrakentamiseen: moni hanke jäisi käynnistymättä ja näin ollen myös asunto rakentamatta, jos asuntoihin sijoittaminen ei kannattaisi. 

– Toisaalta peruskorjausten osalta isona riskinä on välttämättömän korjaustoiminnan hidastuminen, kun vuokranantajat eivät enää voisi vähentää kuluja tulonhankkimiskuluina, joita ylläpitokulut aidosti kuitenkin ovat. 

Asuntosijoittaminen ei ole velkaantumisessa ongelma  

Asuntosijoittamisen verotuksen uudistaminen liittyy hallitusohjelman kirjaukseen, jossa selvitetään mahdollisuuksia ehkäistä kotitalouksien velkaantumista. Koro-Kanervan mukaan uudiskohteiden taloyhtiölainat eivät ole käytännössä osoittautuneet ongelmaksi. Vastikerästejä ei juuri ole kertynyt. 

– Tälläkin hetkellä taloyhtiöillä on mahdollisuus ottaa osakehuoneistoja hallintaan, jos vastikkeet ovat rästissä, ja tämä toimii helpoimmin juuri yksittäisten pienten vuokranantajien kohdalla. 

Mahdollisen veromuutoksen jälkeen riskinä on rästien kasvaminen, mikä teettäisi lisää töitä taloyhtiöille ja isännöinnille. 

 – Verovähennysoikeuden poistuminen heikentäisi merkittävästi erityisesti uudiskohteissa vuokranantajan kassavirtaa, joka aiheuttaisi herkemmin myös maksuvaikeuksia.  

Lisätietoja

Mia Koro-Kanerva
Toimitusjohtaja, Isännöintiliitto
p. 050 303 1615
mia.koro-kanerva@isannointiliitto.fi 

Uutishuoneeseen

Artikkeli Asuntosijoittajien verotuksen kiristäminen voisi uhata taloyhtiöasumisen moninaisuutta ja tasapainoa julkaistiin ensimmäisen kerran Isännöintiliitto.

Moni kärsii kotonaan tupakansavusta − terveyshaittojen lisäksi kyse on omaisuuden arvosta

28 elokuu, 2021 - 05:00

Tupakointi asunnoissa voi aiheuttaa terveyshaittoja ja laskea asunnon arvoa. Isännöintiliiton toimitusjohtaja Mia Koro-Kanervan mielestä ainoa oikea vaihtoehto on tupakoinnin täyskielto taloyhtiöissä.

− Yhdenkään asukkaan ei pitäisi joutua kärsimään tupakansavusta. Silti valitettavan moni kärsii, sanoo Isännöintiliiton toimitusjohtaja Mia Koro-Kanerva.

Isoin ongelma taloyhtiöissä tapahtuvassa tupakoinnissa on terveyshaitat, joita toisesta asunnosta tai pihalta kulkeutuva tupakansavu voi aiheuttaa. Niiden lisäksi tupakointi saattaa tehdä hallaa paitsi tupakoitsijan, myös muiden omaisuudelle.

− Kun asuntoa ollaan myymässä tai vuokraamassa, asunnossa havaittu tupakanhaju ei ainakaan lisää asunnon haluttavuutta. Omistaja voi joutua tekemään isonkin remontin hajun poistamiseksi. Näin tupakointi saattaa vaikuttaa myös naapuriasuntojen arvoon.

Perusoikeudet eivät riitä perusteeksi

Tupakoitsijat vetoavat taloyhtiöissäkin perusoikeuksiinsa. Koro-Kanerva huomauttaa, että taloyhtiö on asumismuodoltaan sellainen, jossa joutuu monessa asiassa sopeutumaan yhteisiin sääntöihin ja rajoituksiin.

− Kenenkään perusoikeudet eivät saa vahingoittaa toisten perusoikeuksia. Jokaisella on oikeus elää savuttomassa kodissa. Lisäksi on huomioitava, että taloyhtiössä osakas ei omista asunnon seiniä, lattioita ja kattoa, vaan oikeuden hallita huoneistoa ostamiensa osakkeiden perusteella. Omakotitalossa tilanne on toinen, siellä voi omistajana tehdä mitä tahansa. 

Tavoitteena savuton taloyhtiö  nämä asiat pitää ratkaista 

Tupakkalakia ollaan muuttamassa niin, että taloyhtiöt voisivat enemmistöpäätöksellä hakea tupakointikieltoa taloyhtiön hallitsemille piha-alueille. Isännöintiliiton mielestä sosiaali- ja terveysministeriön ehdottama lakimuutosehdotus ei kuitenkaan ratkaise kaikkia keskeisiä ongelmia, joita taloyhtiöillä on nykyisen tupakkalain kanssa. Isoimmat ongelmat ovat nämä:

1) Kaikilta osakkailta tarvitaan suostumus, jos tupakointikielto halutaan osakashallinnassa oleviin sisä- ja ulkotiloihin, kuten huoneistoihin ja parvekkeille. Lakia pitäisi muuttaa niin, että taloyhtiöt voisivat hakea kieltoa enemmistöpäätöksellä yksimielisyyden sijaan.

2) Taloyhtiöillä ei ole tehokkaita keinoja puuttua tupakointikieltojen rikkomiseen. Tupakointikiellon valvonta edellyttää sekä taloyhtiön että kunnan viranomaisten aktiivisuutta eikä resursseja ole aina riittävästi.

− Osakkaiden enemmistö tarvitsee järkevämpiä ja helpompia keinoja puuttua häiritsevän tupruttelijan toimintaan. Jokaisella osakkaalla on oikeus säilyttää asuntonsa arvo ja huoneilma vapaana haitallisesta savusta. 

Isännöintiliiton lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi tupakkalain muuttamisesta

Lisätietoja

Mia Koro-Kanerva
Toimitusjohtaja, Isännöintiliitto
mia.koro-kanerva@isannointiliitto.fi
p. 050 303 1615

Uutishuoneeseen

Artikkeli Moni kärsii kotonaan tupakansavusta − terveyshaittojen lisäksi kyse on omaisuuden arvosta julkaistiin ensimmäisen kerran Isännöintiliitto.

Taloyhtiön lukituksen yleisimmät sudenkuopat – nämä voivat vaarantaa kotisi turvallisuuden

25 elokuu, 2021 - 04:00

Turvalukot, yleisavaimet ja alaovien lukitus. Kaikissa näissä piilee taloyhtiön lukitukseen liittyviä haasteita, joita tulee harvoin ajatelleeksi.

Niin kauan kuin omat kotiavaimet ovat tallessa, taloyhtiön avainhallintaan kiinnitetään harvoin huomiota. Tämä kuitenkin kannattaisi, sillä avainhallinta on tärkeä osa omaa ja koko taloyhtiön turvallisuutta ja taloutta. Isännöintiliiton lakiasiantuntija Jenni Lauhia listaa avainhallinnan yleisimmät sudenkuopat.

1) Turvalukon avain pidetään vain omassa avainnipussa

Turva- eli varmuuslukon avainta ei ole pakko luovuttaa taloyhtiölle. Jos yhtiöillä ei ole tarvittavia avaimia, saattaa osakkaalle tulla pahimmillaan iso lasku.

– Tietyissä vahinkotilanteissa asuntoon voi olla pakko mennä kiireellisesti. Tällöin asunnon ovi joudutaan murtamaan, jos avaimia ei ole luovutettu, ja kustannukset voivat tulla osakkaan maksettavaksi, Lauhia sanoo.

2) Turvalukko on, mutta sitä ei käytetä

Jos asunnon ovessa on turvalukko, saattaa kotivakuutuksesta saada alennusta. Vakuutusehdoissa voi olla myös kohta, jonka mukaan omavastuuta ei tarvitse maksaa, jos asuntoon on murtauduttu turvalukitun oven kautta.

Ongelmia vakuutuksen kanssa voi tulla, jos turvalukkoa ei ole käytetty.

– Jos vakuutusmaksusta on saanut alennusta turvalukon perusteella, mutta turvalukko ei ole murron sattuessa ollut lukittuna, omavastuun määrä saattaa kasvaa. Vakuutuskirjaan ja -ehtoihin kannattaa perehtyä tarkasti, Lauhia muistuttaa.

3) Taloyhtiön hallituksen jäsenet säilyttävät yleisavaimia

Lain mukaan taloyhtiö on vastuussa yleisavaimista, ja yleensä niiden säilytys on ulkoistettu huoltoyhtiölle tai lukkoliikkeelle. Yleisavaimet pidetään lukitussa säilytysyksikössä niin, ettei niitä voi yhdistää tiettyyn kohteeseen.

– Jos hallitus huolehtii yleisavaimen säilytyksestä, säilytystapa pitää olla taloyhtiön kiinteistö- ja vastuuvakuutusehtojen suojeluohjeiden mukainen. Hallitus voi joutua vahingonkorvausvastuuseen, jos yleisavainta ei säilytetä riittävän huolellisesti ja se joutuu vääriin käsiin.

4) Alaovi on lukossa eikä yhteystietoja näy missään

Taloyhtiössä alaovi on mahdollista pitää jatkuvasti lukittuna myös silloin, kun rappukäytävään ei pääse kuin avaimella, eli yhtiössä ei ole käytössä ovipuhelimia tai summeria. Järjestyslain mukaan rakennuksen omistajan on kuitenkin huolehdittava, että alaovella on näkyvässä paikassa esimerkiksi isännöitsijän tai huollon yhteystiedot.

– Muun muassa poliisin ja pelastusviranomaisten pitää päästä rakennukseen viipymättä myös silloin, kun alaovi on jatkuvasti lukittuna, Lauhia sanoo.

Lisätietoja

Jenni Lauhia
Lakiasiantuntija ja varatuomari, Isännöintiliitto
jenni.lauhia@isannointiliitto.fi

Uutishuoneeseen

Artikkeli Taloyhtiön lukituksen yleisimmät sudenkuopat – nämä voivat vaarantaa kotisi turvallisuuden julkaistiin ensimmäisen kerran Isännöintiliitto.

Taloyhtiöt ovat haastavassa tilanteessa − niillä on iso rooli Suomen ilmastotavoitteissa mutta vain vähän tukea

19 elokuu, 2021 - 04:00

Taloyhtiöt ovat aika omillaan energiatehokkuuden edistämisessä. Tämän osoitti viimeisimmäksi viime viikolla julkaistu budjettiehdotus. Siitä kävi ilmi, että taloyhtiöille on valtion toimesta edelleen tarjolla vain vähän apua. 

− Suomessa tunnutaan luottavan siihen, että taloyhtiöt hoitavat aina itse asiansa, nyt myös energiatehokkuuteen liittyvät välttämättömät toimenpiteet. Tämä johtuu varmasti siitä, että suomalainen taloyhtiö on hieno ja perinteisesti tosi hyvin hoidettu järjestelmä, sanoo Isännöintiliiton tutkimus- ja vaikuttamisjohtaja Tuomas Viljamaa

Asumisesta aiheutuva hiilijalanjälki on tutkitusti suurimpia, joten asumisen energiansäästötoimet ovat avainasemassa, kun Suomi pyrkii hiilineutraaliksi vuoteen 2035 mennessä. Taloyhtiöillä on tässä iso rooli, sillä noin 2,7 miljoonaa ihmistä asuu Suomen noin 100 000 taloyhtiöissä. 

− Taloyhtiöiden energiatehokkuuteen ja energiaremontteihin pitäisi panostaa pitkäjänteisesti ja useilla eri tavoilla. Tarvitaan lisää kannustimia ja neuvontaa. Nyt tilanne on se, että esimerkiksi ARA:n energia-avustusmäärärahat ovat loppu tältä vuodelta. 

Mitä taloyhtiöt voivat itse tehdä? 

Positiivinen asia on se, että myös taloyhtiöillä itsellään on mahdollisuuksia edistää energiatehokkuutta.  

− Valtion vähäisistä toimenpiteistä huolimatta taloyhtiöiden ei kannata masentua. Hokkuspokkustemppuja ei tarvita, vaan etenkin fiksua ja suunnitelmallista kiinteistönpitoa. Tässä isännöinnillä on tärkeä rooli hallituksen kannustajana ja vaihtoehtojen kartoittajana, Viljamaa sanoo. 

Energiaremontti tehdään usein ison peruskorjauksen yhteydessä, joita parhaillaan tehdään eniten 1960-luvun lopulla valmistuneisiin taloyhtiöihin. Vaikka ARA:n energia-avustusmäärärahat ovat tältä vuodelta loppu, Viljamaa kannustaa taloyhtiöitä avustushakemuksen tekemiseen. 

− Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä ja ne jäävät nyt odottamaan mahdollista lisämäärärahaa tai ensi vuoden määrärahaa. Korjaushankkeiden yhteydessä kannattaa ehdottomasti aina selvittää mahdollisuudet energiatehokkuuden parantamiseen. 

Lisätietoja

Tuomas Viljamaa
Tutkimus- ja vaikuttamisjohtaja, Isännöintiliitto
p. 040 723 5821
tuomas.viljamaa@isannointiliitto.fi

Uutishuoneeseen

Artikkeli Taloyhtiöt ovat haastavassa tilanteessa − niillä on iso rooli Suomen ilmastotavoitteissa mutta vain vähän tukea julkaistiin ensimmäisen kerran Isännöintiliitto.

Asumisen taitojen puute näkyy eniten kylpyhuoneessa ja keittiössä – seurauksena voi olla iso lasku

26 heinäkuu, 2021 - 04:00

Taloyhtiöasumista pidetään usein huolettomampana kuin omakotiasumista. Myös taloyhtiössä pitää osata huolehtia tietyistä asioista omien seinien sisällä.

Asumisen taitojen puute voi johtaa pahimmillaan kalliiseen vahinkoon. Pahimmat kompastuskivet liittyvät keittiöön ja kylpyhuoneeseen, joissa vakavimmillaan syntyy vesivahinko.

Potentiaalisia vesivahingon aiheuttajia ovat tukkoon mennyt lattiakaivo, pesukoneet, jääkaappi ja liian täyteen ahdettu allaskaappi, Isännöintiliiton toimitusjohtaja Mia Koro-Kanerva kertoo.

– Lattiakaivo pitää puhdistaa hiuksista ja muusta liasta tarpeeksi usein. Jos se tukkeutuu, vesi voi suihkun aikana ehtiä kylpyhuoneen ulkopuolelle ja aiheuttaa vahinkoa, hän sanoo.

Jos allaskaappiin työntää liikaa tavaraa, voivat perällä olevat putket mennä pois paikoiltaan. Mikäli vesi tihkuu piilossa pikkuhiljaa, voi vahinkoa paljastua vasta, kun on liian myöhäistä. Siksi allaskaappiinkin olisi hyvä kurkistaa aika ajoin, Koro-Kanerva muistuttaa.

Pesukoneissa pitää aina huomioida tulppaus. Etenkin keittiön astianpesukone voi vuotaessaan aiheuttaa vahinkoa. Muuttotilanteessa pitää olla tarkkana, että pesukoneen johto tulpataan asianmukaisesti, jotta vesi ei pääse vuotamaan tyhjässä asunnossa.

– Muuttaessa myös jääkaappi pitää sulattaa huolella ja ajan kanssa, eikä niin, että vedetään viimeisenä johdot seinästä ja jätetään se yksinään sulamaan, Koro-Kanerva sanoo.

Puutteellinen loppusiivous aiheuttaa riitoja

Isännöintiliiton viimevuotisen asumisen taitoja kartoittaneen kyselyn mukaan nuoria askarruttavat eniten asumisen vastuisiin, vahinkoihin ja vakuutuksiin liittyvät asiat. Se ei ole ihme, sillä ne eivät ole itsestään selviä monille aikuisillekaan.

– Kaikki eivät ymmärrä, että huolimattomuudella aiheutettu vahinko voi pahimmillaan jäädä kokonaan omasta kukkarosta maksettavaksi, ja joskus voi joutua korvaamaan naapurillekin aiheutunutta haittaa. Jos esimerkiksi vesivahinko on levinnyt omasta kodista muihinkin asuntoihin, voidaan puhua kymmenistä tuhansista euroista. Se on iso summa maksettavaksi ilman vakuutusta, Koro-Kanerva sanoo.

Pienemmätkin summat voivat aiheuttaa eripuraa ja harmia. Puutteellinen loppusiivous on useimmiten vuokrasuhteissa vakuuden pidättämisen syy, ja näitä tapauksia ratkotaan Kuluttajariitalautakunnassa asti.

Muuttosiivouksesta puhutaan usein asunnon vuokraamisen yhteydessä, mutta myös asuntokaupoilla ostaja voi olettaa, että asunto on siisti sinne muuttaessa.

– Tietysti jokaisella on oma käsitys siitä, mikä on siisti, mutta kyllä asuntoa pitäisi siivota asumisen aikana ja se pitäisi jättää siivotuksi, kun muuttaa pois. Se tarkoittaa esimerkiksi, että kaikki pinnat on puhdistettu ja tahrat poistettu, kalkkipinttymät ja muu lika pesty kylpyhuoneesta huolella ja keittiössä rasvainen uuni puhdistettu kunnolla sisältä ja ulkoa, Koro-Kanerva havainnollistaa.

Lisätietoja

Mia Koro-Kanerva
Toimitusjohtaja, Isännöintiliitto
p. 050 303 1615
mia.koro-kanerva@isannointiliitto.fi

Artikkeli Asumisen taitojen puute näkyy eniten kylpyhuoneessa ja keittiössä – seurauksena voi olla iso lasku julkaistiin ensimmäisen kerran Isännöintiliitto.

Parvekkeelle hellettä pakoon? Kaikki ei sielläkään ole sallittua

16 heinäkuu, 2021 - 04:00

Helle houkuttelee viettämään aikaa parvekkeella. Jos omaa parveketta ei ole, saako taloyhtiön tuuletusparvekkeella viettää aikaa? Entä mitä omalla parvekkeella saa tehdä?

Kaikissa kaupunkiasunnoissa ei ole omaa parveketta tai pihaa. Helteillä taloyhtiön yhteinen tuuletusparvekin voi olla houkutteleva paikka, mutta saako siellä ottaa koko päivän aurinkoa tai vilvoitella tuntitolkulla?

Vastaus siihen, mikä tuuletusparvekkeella on sallittua ja mikä ei, saattaa löytyä taloyhtiön järjestyssäännöistä, neuvoo Isännöintiliiton toimitusjohtaja Mia Koro-Kanerva. Niissä voidaan määritellä tuuletusparvekkeen käyttötarkoitus ja sallia tai kieltää siellä tehtäviä asioita. Esimerkiksi grillaaminen voidaan kieltää turvallisuussyistä.

Jos tuuletusparvekkeen käytöstä tulee epäselvyyttä, eikä sitä ole vielä otettu huomioon järjestyssäännöissä, kannattaa ehdottaa asiaa taloyhtiön hallitukselle.

– Aina kannattaa kuitenkin miettiä, mitä sääntöihin lopulta on järkevää kirjata. Esimerkiksi oleskelua ei välttämättä ole järkevää kieltää kokonaan. Parvekkeen ensisijainen tarkoitus voi olla esimerkiksi mattojen kopistelu, mutta jos kukaan ei kopistele mitään, voi tuuletusparvekkeellakin yleensä viettää aikaa, kunhan ei ole muille häiriöksi. Sama koskee myös yhteisiä kattoterasseja ja taloyhtiön pihaa: aikaa saa viettää, mutta esimerkiksi yömyöhään ei saa juhlia kavereiden kanssa muita häiriten, Koro-Kanerva selventää.

Järjestyssäännöt kertovat talon yhteisistä pelisäännöistä. Jotta järjestyssäännöt ovat selvät ja reilut, niistä kannattaa päättää yhtiökokouksessa. Järjestyssääntöjen perusteella taloyhtiön on myös helpompi puuttua epätoivottuun käyttäytymiseen.

– Järjestyssäännöt eivät ole laki, vaan niillä määritellään talon tavat. Niitä noudatetaan usein paremmin, kun sisällöstä on päätetty yhdessä.

Omalla parvekkeella elämä on vapaampaa

Järjestyssäännöilläkään ei voi kieltää normaalia elämää osakkaiden omilla parvekkeilla.

– Esimerkiksi turvallisilla välineillä grillaaminen, musiikin kuuntelu, parvekkeella nukkuminen tai vaikka auringon ottaminen ilman vaatteita ovat omalla parvekkeella sallittuja. Jos naapurin parveke-elämä häiritsee, siitä kannattaa ensin keskustella kyseisen naapurin kanssa, Koro-Kanerva sanoo.

Omalla parvekkeella saa siis tehdä hieman enemmän kuin yhteisillä alueilla, mutta ei aivan mitä tahansa.

– Osakkaan parveke on kuin olohuoneen jatke, mutta sielläkin isompiin remontteihin täytyy pyytää taloyhtiön lupa. Jos haluaa parvekkeelle esimerkiksi riippukeinun, joka pultataan kiinni parvekkeen kattorakenteisiin, pitää tähän pyytää ensin lupa, Koro-Kanerva muistuttaa.

Lisätietoja

Mia Koro-Kanerva
Toimitusjohtaja, Isännöintiliitto
p. 050 303 1615
mia.koro-kanerva@isannointiliitto.fi

Artikkeli Parvekkeelle hellettä pakoon? Kaikki ei sielläkään ole sallittua julkaistiin ensimmäisen kerran Isännöintiliitto.

Taloyhtiöt haluavat säästää energiaa – onko edessä energiaremonttibuumi?

6 heinäkuu, 2021 - 04:00

Isännöintiliiton Putkiremonttibarometrin mukaan lähes 60 prosenttia isännöitsijöistä on sitä mieltä, että energiasäästö ohjaa taloyhtiöiden päätöksentekoa tulevaisuudessa. Viime vuonna vastaava luku oli 38 prosenttia, joten kasvua on hurjasti. Tarkoittaako tämä käytännössä sitä, että taloyhtiöissä alkaa suuri energiaremonttibuumi?

− Pian kaikkien remonttien yhteydessä selvitetään myös energiatehokkuuden parantamista. Putkiremonttibarometrinkin mukaan korjausrakentamisessa voimakkaasti kasvava ala on nimenomaan energiatehokkuuden parantaminen, sanoo Isännöintiliiton vaikuttamis- ja tutkimusjohtaja Tuomas Viljamaa.

Vaikka taloyhtiöissä on suurta kiinnostusta parantaa energiatehokkuutta esimerkiksi putkiremontin ohessa ja mahdollisuuksia selvitetään paljon, käytännön toteutuksessa on kuitenkin isoja haasteita.

− Taloyhtiöiden energiatehokkuutta parantavien remonttien teettäminen on usein vaikeaa. Sekä hallitukset että osakkaat tiedostavat energiaremonttien hyvät puolet, mutta silti niitä ei välttämättä tehdä.

Halua on, mutta ei tarpeeksi tietoa

Energiaremontteja jarruttavat muun muassa epätietoisuus remonttien toteutustavoista ja kustannuksista. Energiaremontteihin liittyvää tietoa on kyllä tarjolla, mutta se on hajallaan ja sitä on hankalaa vertailla.

− Taloyhtiöissä ei aina uskota tarpeeksi kaikkiin energiatehokkuuden hyötyihin ja taloudelliseen kannattavuuteen. Esimerkiksi siihen, että energiaremontilla saaduilla säästöillä voidaan rahoittaa koko remontti. Siksi tarvitaan koulutusta ja puolueetonta tietoa aivan ruohonjuuritasolla. Tässä isännöinnillä on tärkeä rooli hallituksen kannustajana ja eri vaihtoehtojen kartoittajana, Viljamaa sanoo.

Onko varaa tehdä remontti?

Yksi oleellinen kysymys, jota taloyhtiöissä pohditaan, on raha. Vaikka energiaremontti kiistatta säästää osakkaiden rahaa pitkällä tähtäimellä, remontin kustannukset ovat pöydällä päätöksenteon hetkellä.

Tukea on juuri nyt tarjolla. Asumisen rahoittamis- ja kehittämiskeskus ARA tarjoaa ensi vuoden loppuun avustusta, jotka taloyhtiö voi saada 4000–6000 euroa asuntoa kohden.

Energiaremontti tehdään usein ison peruskorjauksen yhteydessä, joita parhaillaan tehdään eniten 1960-luvun lopulla valmistuneisiin taloyhtiöihin. Viljamaan mukaan valtiolta tarvitaan lisää toimenpiteitä, jotta välttämättömät remontit eivät jää rahan takia toteuttamatta.

− Kotitalousvähennyksen ulottaminen taloyhtiöiden remontteihin sekä valtion takauslainajärjestelmän uudistaminen energiatehokkuutta parantavalla kannustimella ovat käytännössä pakollisia toimenpiteitä.

Lisätietoja

Tuomas Viljamaa
Vaikuttamis- ja tutkimusjohtaja
p. 040 723 5821
tuomas.viljamaa@isannointiliitto.fi

Artikkeli Taloyhtiöt haluavat säästää energiaa – onko edessä energiaremonttibuumi? julkaistiin ensimmäisen kerran Isännöintiliitto.

Älä tee tätä virhettä kierrätyksessä – haitat voivat olla mittavat

1 heinäkuu, 2021 - 04:00

Kesän lämpö saa taloyhtiöiden jätepisteet tuoksahtamaan tavallista voimakkaammin. Jokainen asukas voi välttää yleisen kierrätysvirheen helpolla konstilla.

Etenkin biojäteastia saattaa haista pahalta kesän kuumuudessa. Pahimmassa tapauksessa eltaantunut haju leijailee jätepisteeltä pitkälle taloyhtiön pihaan.

Jos vielä jäteastian kansi jää auki, rotat ja linnut saattavat levittää roskia ympäri pihaa. Sekä eläinten että hajuhaittojen kannalta onkin tärkeää, että jäteastioiden kannet pidetään kiinni.

– On todella hyvä, että ihmiset kierrättävät ja ovat siinä huolellisia. Mutta jos jäteastia on jo kukkuroillaan, sinne ei kannattaisi laittaa väkisin lisää jätettä, jos kansi ei enää sen jälkeen mahdu kiinni, lakiasiantuntija Jenni Valkama Isännöintiliitosta neuvoo.

Jäteastioiden ollessa täynnä kannattaa odottaa niiden tyhjentämistä ennen omien jätteiden viemistä. Jos esimerkiksi haiseva biojätepussi on kuitenkin pakko viedä pois asunnosta, sitä ei saa jättää maahan jäteastian viereen.

– Sekajäte ei ole biojätteelle oikea paikka, mutta sekin on parempi kuin jättää biopussi astian ulkopuolelle, Valkama huomauttaa.

Jos jätepiste on toistuvasti liian täynnä, pitää taloyhtiössä tarkastella astioiden tyhjennysväliä. Sitä voi tarvittaessa tihentää.

– Jäteastioiden tyhjennysväliä voi myös harventaa, jos asukkaat viettävät paljon aikaa esimerkiksi kesämökeillä, eikä jätettä kerry tavalliseen tapaan. Näin ei tule maksettua turhasta, Valkama sanoo.

Uusi jätelaki velvoittaa kierrättämään ahkerammin

Jos jätepisteiden pursuaminen on toistuva ongelma, kannattaa kiinnittää huomiota myös astioiden kokoon ja määrään. Monessa taloyhtiössä jätepisteen uudistaminen on ajankohtaista uuden jätelain myötä.

– Uuden lain myötä vähintään viiden huoneiston taloyhtiössä täytyy kerätä erikseen kartonki, metalli, lasi, muovi ja biojäte. Monessa taloyhtiössä pitää laajentaa jätepistettä ja lisätä uusia jäteastioita, Valkama huomauttaa.

Keräysvelvoitteet tulevat voimaan asteittain heinäkuusta 2022 alkaen. Valkaman mukaan taloyhtiössä kannattaa kartoittaa eri mahdollisuudet ja vaihtoehdot huolella, jos jätepistettä uusitaan.

– Nykyään on tarjolla paljon vaihtoehtoja. On syväkeräysastioita ja eri kokoisia maan pinnalle tulevia astioita. Näistä kannattaa kartoittaa omaan pihaan ja talon tarpeisiin sopivat vaihtoehdot, hän neuvoo.

Lisätietoja

Jenni Valkama
Lakiasiantuntija, Isännöintiliitto
jenni.valkama@isannointiliitto.fi

Artikkeli Älä tee tätä virhettä kierrätyksessä – haitat voivat olla mittavat julkaistiin ensimmäisen kerran Isännöintiliitto.

Viemärin haju, pesivät linnut, iso lasku – vältä kodin lomamokat

23 kesäkuu, 2021 - 04:00

Kesäloma kutsuu reissaamaan ja koti voi olla pitkäänkin asumaton. Siksi kannattaa huolehtia muutamasta tärkeästä asiasta, jotta kotiinpaluu ei ole täynnä ikäviä yllätyksiä, Isännöintiliitosta muistutetaan.

– Ennen lähtöä pitää ehdottomasti tarkistaa, että pesukoneiden hanat ovat kiinni ja sähkölaitteiden johdot irti. Se voi pelastaa isolta ja kalliilta vahingolta, Isännöintiliiton toimitusjohtaja Mia Koro-Kanerva muistuttaa.

Asukkaan kannattaa toimittaa kodin turvalukon avain aina taholle, joka hallinnoi avaimia, eli isännöinnille tai huoltoyhtiölle. Sen luovuttaminen ei ole pakollista, mutta vahingon sattuessa siitä voi olla apua. Pitkän poissaolon aikana avainten tärkeys voi korostua.

– Jos loman aikana sattuu esimerkiksi vesivahinko omassa tai vaikkapa yläkerran asunnossa, on asuntoon päästävä sisään mahdollisimman nopeasti minimoimaan vahinkoja. Jos avainta ei ole käytössä, ovi joudutaan murtamaan. Silloin osakas joutuu itse maksamaan oven korjaamisen kulut, Koro-Kanerva selventää.

Myös palovaroittimen kunto kannattaa tarkistaa, jotta se toimii tositilanteessa. Patteri kannattaa vaihtaa, jos sitä ei ole hetkeen vaihdettu. Muuten varoitin voi piipata vähäisen virran takia asunnossa pitkiäkin aikoja ja häiritä tai huolestuttaa naapureita.

Kotiin voi tulla muitakin kutsumattomia vieraita kuin varkaita

Ikkunaa ei pidä jättää auki lomalle lähtiessä ja pienetkin tuuletusikkunat kannattaa sulkea huolella myös ylemmissä kerroksissa: Vaikka murtovarkaat eivät kiipeäisi yläkerroksiin, voivat linnut eksyä sisälle ja käydä taloksi. Sotkuiset kutsumattomat vieraat voivat aiheuttaa ison siivousurakan ja laskun.

Kotiin palaavaa lomailijaa saattaa odottaa ummehtunut viemärin tuoksahdus, joka johtuu kuivuneista hajulukoista. Lavuaarien, lattiakaivojen ja vessanpytyn hajulukkojen toiminta perustuu siihen, että lukossa on pieni määrä vettä. Se estää viemärikaasujen pääsyn sisäilmaan.

– Haju on epämiellyttävä, mutta siitä ei tarvitse huolestua. Jos joku käy loman aikana asunnolla esimerkiksi katsomassa postit tai kastelemassa kukat, häntä voi pyytää valuttamaan vähän vettä hanoista. Se estää kuivumisen ja hajuhaitan, Koro-Kanerva vinkkaa.

Ennen lomalle lähtöä kannattaa tarkastaa kotivakuutuksen ja mahdollisen matkavakuutuksen ehdot ja voimassaolo. Mikäli joku vahinko kuitenkin sattuu reissun aikana, voi vakuutuksesta olla iso apu.

Lisätietoja

Mia Koro-Kanerva
Toimitusjohtaja, Isännöintiliitto
p. 050 303 1615
mia.koro-kanerva@isannointiliitto.fi

Artikkeli Viemärin haju, pesivät linnut, iso lasku – vältä kodin lomamokat julkaistiin ensimmäisen kerran Isännöintiliitto.

Asunto kuin sauna – voiko ilmalämpöpumpusta saada nopean ratkaisun?

22 kesäkuu, 2021 - 04:00

Ilmalämpöpumpun asentaminen omalle parvekkeelle tai terassille vaatii luvan taloyhtiöiltä. Kuinka nopeasti lupa parhaimmillaan voi irrota ja mitä se vaatii? Isännöintiliiton lakiasiantuntija Jenni Valkama kertoo, voiko ilmalämpöpumpusta saada vielä apua tämän hetken helteisiin.

Tukala kuumuus on osakkaalle painava peruste ilmalämpöpumpun asentamiseen eivätkä taloyhtiöt voi kieltää niitä heppoisin perustein. Ilmalämpöpumpun asentamiseen tarvittavan luvan saaminen vie kuitenkin usein enemmän kuin muutaman päivän.

Valkaman mukaan muutostyöilmoituksen käsittelyaika on nopea, jos se kestää noin kaksi viikkoa.

– Sitä nopeampi käsittely olisi poikkeuksellista. Mutta jos taloyhtiöissä on jo aiemmin asennettu ilmalämpöpumppuja eikä muutostyöilmoitus vaadi enää hallituksen käsittelyä, lupa voi tulla nopeastikin. Joissain tapauksissa asennus vaatii toimenpideluvan kaupungilta, jolloin käsittelyaika pitenee merkittävästi.

Kun osakas haluaa asentaa ilmalämpöpumpun omalle parvekkeelleen tai terassilleen, muutostyöilmoitus tehdään isännöintiin. Ilmoitus täytyy tehdä kaikista sellaisista remonteista tai muutoksista, jotka koskevat talon rakenteita tai vaikuttavat julkisivun ulkonäköön.

– Kun ilmoitus tehdään huolellisesti eikä isännöinnin tarvitse pyytää siihen tarkennuksia, käsittely vie vähemmän aikaa. Jos helpotusta haluaa tämän viikon helteisiin, on kyllä jo myöhässä, Valkama sanoo.

Ilmalämpöpumppu pitäisi sallia, koska siitä monia hyötyjä

Muutostyöstä aiheutuvia haittoja ja hyötyjä harkitaan aina tapauskohtaisesti. Ilmalämpöpumppu vaatii laitteiston asentamisen sekä asunnon sisälle, että esimerkiksi parvekkeelle, ja asennustyössä täytyy porata ulkoseinän rakenteita.

Taloyhtiöllä on mahdollisuus asettaa ehtoja tai jopa kieltää muutostyö, jos muutokset vaikuttavat esimerkiksi julkisivun ulkonäköön tai asentaminen ei ole teknisesti mahdollista rakennusta vahingoittamatta.

– Taloyhtiön pitäisi kuitenkin sallia ilmalämpöpumpun asennus, jos se ei näy parvekkeelta eikä asennus vahingoita rakennuksen ulkoseinää. Kova helle voi aiheuttaa jopa terveyshaittoja, joten ilmalämpöpumppu voi lisätä merkittävästi ihmisten asumismukavuutta ja hyvinvointia, Valkama huomauttaa.

Ilmalämpöpumppujen suosio on kasvanut, joten taloyhtiöiden olisi hyvä varautua siihen, että osakkailta tulee entistä enemmän muutostyöilmoituksia. Hallituksen ja isännöinnin kannattaisi yhdessä miettiä asennusten ehdot ja muutostyöilmoituksen käsittelyn askelmerkit, jotta prosessi olisi kaikkien kannalta mahdollisimman sujuva.

Lisätietoja

Jenni Valkama
Lakiasiantuntija, Isännöintiliitto
jenni.valkama@isannointiliitto.fi 

Uutishuoneeseen

Artikkeli Asunto kuin sauna – voiko ilmalämpöpumpusta saada nopean ratkaisun? julkaistiin ensimmäisen kerran Isännöintiliitto.

Taloyhtiöt tarvitsevat lakiin järeämpiä keinoja puuttua tupakointiin

17 kesäkuu, 2021 - 04:50

Taloyhtiöillä pitäisi olla mahdollisuus kieltää tupakointi asuntojen sisällä ja parvekkeilla, jos enemmistö osakkaista niin päättää. Taloyhtiöt tarvitsevat myös tehokkaampia keinoja puuttua tupakointikieltojen rikkomiseen. 

Taloyhtiöt ovat saamassa entistä kattavamman mahdollisuuden puuttua häiritsevään tupakointiin kaikilla taloyhtiön hallitsemilla piha-alueilla. Isännöintiliiton mielestä sosiaali- ja terveysministeriön ehdottama lakimuutos ei kuitenkaan ratkaise niitä keskeisiä ongelmia, joita taloyhtiöillä on nykyisen tupakkalain kanssa.  

Ongelmat liittyvät sekä tupakointikiellon hakemiseen että sen valvomiseen: molemmat ovat taloyhtiöille nykyisellään kalliita ja byrokraattisia prosesseja, eikä lakimuutos toisi näihin tarpeeksi helpotusta. 

− Olisi tärkeää, että taloyhtiöt voisivat enemmistöpäätöksellä kieltää tupakoinnin myös osakashallinnassa olevissa sisä- ja ulkotiloissa, kuten asunnoissa ja parvekkeilla. On nimittäin mahdollista, että tupakointi siirtyy entistä enemmän sisätiloihin, jos tupakointi kielletään yhtiön pihalla, sanoo Isännöintiliiton lakiasiantuntija Jenni Valkama

Tällä hetkellä taloyhtiöillä on rajalliset mahdollisuudet puuttua asunnoissa tapahtuvaan tupakointiin, vaikka se voi häiritä naapuriasukkaiden arkea merkittävästi. Tupakointikieltoa pitää hakea kunnalta ja sen määrääminen edellyttää muun muassa laajoja selvityksiä kiellon tarpeellisuudesta. 

− Taloyhtiöt eivät ole olleet valmiita tekemään kalliita selvitys- ja korjaustoimenpiteitä asunnoissa tapahtuvan tupakoinnin takia, koska se on hankalaa ja niistä aiheutuu huomattavia kustannuksia. 

Valvontamenettely ei toimi 

Toinen nykyisen tupakkalain keskeinen ongelma liittyy valvontaan, joka on käytännössä monimutkainen menettely. Esitetty lakimuutos ei toisi tähän helpotusta. 

− Taloyhtiöt tarvitsevat tehokkaita keinoja puuttua tupakointikieltojen rikkomiseen. Nythän valvonta edellyttää sekä taloyhtiön että kunnan viranomaisten aktiivisuutta eikä resursseja siihen ole aina riittävästi, Valkama kertoo. 

Asukkaat ovat herkästi yhteydessä isännöintiin, jos he kokevat häiritsevää tupakanhajua tai -savua. Isännöitsijällä ei ole kuitenkaan mahdollisuutta puuttua asunnoissa tai parvekkeilla tapahtuvaan tupakointiin.  

− Isännöitsijä voi kehottaa keskustelemaan tupakoivan naapurin kanssa, tiedottaa tupakointikiellosta asukkaille tai ehdottaa hallitukselle, että tupakointikieltohakemus käsitellään yhtiökokouksessa. 

Lisätietoja

Jenni Valkama
Lakiasiantuntija, Isännöintiliitto
p. 050 536 5154
jenni.valkama@isannointiliitto.fi 

Artikkeli Taloyhtiöt tarvitsevat lakiin järeämpiä keinoja puuttua tupakointiin julkaistiin ensimmäisen kerran Isännöintiliitto.

Asukkailta puuttuu tietoa energiatehokkuudesta, ja siksi kuntien pitäisi tarjota apua

5 kesäkuu, 2021 - 04:55

Asumisneuvonnan lisäksi kuntien pitäisi tarjota asumisen energianeuvontaa, jotta asumisen energiatehokkuus nytkähtäisi oikeasti eteenpäin.

Taloyhtiöiden energiatehokkuutta jarruttaa ennen kaikkea osakkaiden ja asukkaiden osaamisen puute: energiatehokkuuteen liittyviä asioita ei ymmärretä ja oikean ja puolueettoman tiedon saaminen koetaan hankalaksi. Tämä selvisi Isännöintiliiton keväällä julkistamasta Energiabarometrista.

Kunnissa on tehty asumisneuvontaa jo pitkään. Isännöintiliitto ehdottaa, asumisneuvonnan lisäksi kunnat tarjoaisivat asumisen energianeuvontaa.

– Tulevalla valtuustokaudella kuntien kannattaisi ottaa keskeiseksi tavoitteeksi asumisen energiatehokkuuden parantaminen. Tärkeä osa tätä olisi asumisen energianeuvonta ja sen kohdentaminen erityisesti taloyhtiöille. Noin puolet suomalaisista asuu taloyhtiöissä ja paras vaikuttavuus saavutetaan juuri taloyhtiöiden kautta, sanoo Isännöintiliiton tutkimus- ja vaikuttamisjohtaja Tuomas Viljamaa.

Energiaviisas kunta on vetovoimainen

Viljamaa uskoo, että energia-asioihin, kiertotalouteen ja resurssiviisauteen panostavat kunnat tulevat olemaan niitä, joiden vetovoima kasvaa ja asumisviihtyvyys sekä asumisen laatu paranevat.

– Kannattaa muistaa, että energiatehokkuus on asukkaiden kukkaroiden kannalta erittäin hyvä ratkaisu. Kun kuluu vähemmän energiaa, säästyy rahaa.

Hyvänä esimerkkinä kuntien energianeuvonnasta toimii Helsingin kaupungin juuri perustama Energiarenessanssi-tiimi, joka pyrkii auttamaan erityisesti taloyhtiöitä energiatehokkuuden parantamisessa.

– Tämän mallin monistaminen olisi erittäin hyödyllistä joka puolella Suomea kuntien omat erityispiirteet huomioiden, Viljamaa uskoo.

Lisätietoja

Tuomas Viljamaa
Tutkimus- ja vaikuttamisjohtaja
p. 040 723 5821
tuomas.viljamaa@isannointiliitto.fi

Uutishuoneeseen

Artikkeli Asukkailta puuttuu tietoa energiatehokkuudesta, ja siksi kuntien pitäisi tarjota apua julkaistiin ensimmäisen kerran Isännöintiliitto.

Varo maksamasta asunnostasi liian kovaa hintaa – tutustu tähän taloyhtiön paperiin ennen kauppaa

3 kesäkuu, 2021 - 03:11

Erityisesti asuntokauppatilanteessa taloyhtiön kunnossapitotarveselvitys on dokumentti, johon kannattaa perehtyä tarkasti. Muuten voi käydä pahimmillaan niin, että ostaja huomaa maksaneensa asunnostaan ylihintaa. Kunnossapitotarveselvitykseen liittyvä lakimuutos poistaisi pahimmat sudenkuopat.

Taloyhtiöiden hallitusten pitää tehdä vuosittain kunnossapitotarveselvitys, johon listataan viiden vuoden tähtäimellä taloyhtiön keskeisimmät korjaukset ja remontit. Selvitys on lain vaatima ja se pitää esittää vuosittain yhtiökokouksessa. 

Kunnossapitotarveselvityksen kuuluisi auttaa taloyhtiön hallitusta, osakkaita ja asunnon ostajia, mutta käytännössä selvitys voi aiheuttaa isoja ongelmia. 

– Kunnossapitotarveselvityksiä on moneen lähtöön. Niissä ei välttämättä kerrota, mitä korjauksia lähivuosina pitää tehdä tai ne kerrotaan epämääräisesti. Pahimmillaan ne kertovat taloyhtiön tilasta yhtä paljon kuin renkaiden potkiminen autosta, sanoo Isännöintiliiton toimitusjohtaja Mia Koro-Kanerva

Mutulla tehty selvitys johti vahingonkorvauksiin

Hallituksen näppituntumalla tekemä kunnossapitotarveselvitys on vienyt taloyhtiön jopa vahingonkorvausvastuuseen. Vaasan hovioikeus teki pari vuotta sitten nyt lainvoimaisen päätöksen siitä, että ylimalkaisesti tehdyn kunnossapitotarveselvityksen takia osakas maksoi asunnostaan liian korkean hinnan ja oli vahingonkorvauksena oikeutettu saamaan taloyhtiöltä korjauksen vuoksi aiheutuneet sijaisasumisen kustannukset muuttokuluineen.  

– Hovioikeuden ratkaisu on yksi selkeä osoitus siitä, että kunnossapitotarveselvityksen laadullisia vaatimuksia pitää nostaa ja kunnossapidon osalta hallituksen pitäisi välttää omien tulkintojen tekemistä ja niiden sijasta tukeutua teknisiin ammattilaisiin, Koro-Kanerva huomauttaa. 

Lakia pitää muuttaa kahdella tavalla  

Isännöintiliitto ajaa asunto-osakeyhtiölakiin kahdenlaista muutosta: Ainakin yli 10 huoneiston taloyhtiöissä kunnossapitotarpeet pitäisi kirjata 10 vuoden päähän. Lisäksi kunnossapitotarveselvityksen taustalla pitäisi olla asiantuntijan tekemä kuntoarvio. 

– On edelleen taloyhtiöitä, joissa korjaustarpeita ei arvioida suunnitelmallisesti. Korjausten tulisi pohjautua teknisen asiantuntijan tekemään kuntoarvioon ja huolelliseen suunnitteluun, joista osakkaat ovat hyvissä ajoin tietoisia. Tällöin osakkaiden on helpompi sitoutua pitkäjänteiseen kiinteistönpitoon ja he ymmärtävät myös hallituksen sekä isännöinnin tärkeän roolin siinä, sanoo Isännöintiliiton vaikuttamistyöryhmän puheenjohtaja ja hallituksen puheenjohtajistoon kuuluva Tiia Granberg

Isännöintiliitto on lausunut kunnossapitotarveselvityksen muutostarpeesta monta kertaa ja liiton esitys on nyt oikeusministeriön muutostarvelistalla.  

Lisätietoja

Mia Koro-Kanerva
Toimitusjohtaja, Isännöintiliitto
p. 050 303 1615
mia.koro-kanerva@isannointiliitto.fi 

Tiia Granberg
Vaikuttamistyöryhmän puheenjohtaja, Isännöintiliitto
p. 040 531 4800
tiia.granberg@isannointigranberg.fi

Uutishuoneeseen

Artikkeli Varo maksamasta asunnostasi liian kovaa hintaa – tutustu tähän taloyhtiön paperiin ennen kauppaa julkaistiin ensimmäisen kerran Isännöintiliitto.