Isännöintiliitto

Tilaa syöte syöte Isännöintiliitto
Isännöintiliitto
Syötteen kokonainen osoite. 7 tuntia 52 min sitten

Taloyhtiö voi pelastaa ihmishenkiä asennuttamalla palovaroittimet asuntoihin – puolet asunnoista ilman toimivia palovaroittimia 

16 marraskuu, 2021 - 05:05

Puolet taloyhtiöiden tulipaloasunnoista* oli ilman toimivia palovaroittimia vuosina 2016–2020, kertovat pelastustoimen tilastot. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön keväällä julkaisemasta tutkimuksesta käy ilmi, että vuokrataloasunnoissa peräti 70 prosentissa oli puutteita palovaroittimissa. Taloyhtiöt voivat lisätä merkittävästi asukkaidensa turvallisuutta ja pelastaa ihmishenkiä asennuttamalla kaikkiin asuntoihin palovaroittimet ja pitämällä ne toimintakunnossa. Isännöintiliitto on mukana kampanjassa, jonka tavoitteena on saada kaikkiin asuntoihin toimivat palovaroittimet.

Olemme tottuneet ajattelemaan, että melkein kaikilla on palovaroitin, ja näin myös kertoo Pelastusopiston tekemä kansalaistutkimus Suomalaisten pelastusasenteet 2020. Sen mukaan 96,5 prosenttia suomalaisista ilmoittaa, että kodista löytyy palovaroitin.  

– Tilanne ei ole kuitenkaan näin hyvä, sillä havaitsimme ARAn kanssa tekemässämme tutkimuksessa, että 70 prosentissa vuokra-asunnoista on jokin puute palovaroittimissa: niitä ei ole riittävästi, ne eivät toimi, ne ovat liian vanhoja tai ne on väärin asennettu, SPEKin johtava asiantuntija Kari Telaranta sanoo. 

– Lisäksi kuolemaan johtaneissa tulipaloissa noin 63 prosenttia asunnoista oli ilman palovaroittimia tai ne eivät olleet toimintakunnossa. Tässä on otettu huomioon vuosina 2009–2018 kaikki ne asuntopalot, joissa palovaroittimen toiminta oli tiedossa, Telaranta jatkaa. 

Näitä tutkimustuloksia tukevat myös Pelastustoimen tilastot, jotka kertovat, että viimeisen viiden vuoden aikana puolessa taloyhtiöiden asuntopaloista ei ollut palovaroitinta lainkaan tai varoittimessa ei ollut paristoa tai se ei toiminut. Tulipaloja taloyhtiöiden asunnoissa oli lähes 8300 vuosina 2016–2020. 

Palovaroitin on tehokas keino vähentää palokuolemia ja taloudellisia vahinkoja 

Jos naapurissa syttyy tulipalo, se on hengenvaarallista muillekin asukkaille. Palovaroitin ei estä tulipaloja, mutta sen avulla voidaan ehkäistä ihmishenkien menetyksiä, suuria omaisuusvahinkoja ja pitkäkestoista haittaa asumiselle. 

Yhdestä asunnosta alkanut tulipalo voi aiheuttaa taloyhtiössä esimerkiksi tulipalon leviämisen muihin asuntoihin esim. porraskäytävän tai rikkoutuneen ikkunan kautta ihmishenkien menetyksiä muissakin asunnoissa tai porraskäytävässä vahinkoa naapuriasuntoihin tulen, savun ja sammutusveden vuoksi jopa yli vuoden remontit ja asumiskelvottomuuden vuokranantajien vuokratulojen keskeytymisen pitkäksi aikaa. 

Toimivat palovaroittimet antavat aikaa alkusammutukselle ja pelastautumiselle ja havahduttavat usein myös naapurit onnettomuustilanteessa. Toimivat palovaroittimet ovat kaikkien asukkaiden turva. 

Taloyhtiöitä kannustetaan ottamaan suurempaa roolia asuntojen palovaroittimista 

Valtaosassa taloyhtiöistä vastuu palovaroittimista on tällä hetkellä asukkaalla itsellään. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö, Kiinteistöliitto, Isännöintiliitto ja LähiTapiola kampanjoivat yhdessä sen puolesta, että taloyhtiöt ottaisivat suuremman roolin ja asennuttaisivat kaikkiin asuntoihin palovaroittimet. 

Taloyhtiöille on tuotettu tietoa ja tukimateriaalia palovaroittimien asentamiseksi kaikkiin asuntoihin. Paloturvallinen taloyhtiö -sivuilla on esimerkiksi laskuri, jonka avulla voidaan selvittää tarvittavien palovaroittimien määrä. Lisäksi tarjotaan kolme vaihtoehtoa plussineen ja miinuksineen siitä, millaiset palovaroittimet on mahdollista valita sekä huoneistojen pohjapiirrosesimerkkejä siitä, mihin palovaroittimet olisi hyvä asentaa. Sivustolla on myös osakasaloite, jotta asia olisi helpompi viedä yhtiökokouksen käsittelyyn. 

* Tilasto kattaa kahden tai useamman asunnon asuinrakennuspalot, joista on tieto palovaroittimen toiminnasta 

Lisätietoja 

Paloturvallinen taloyhtiö -sivut: www.spek.fi/paloturvallinen-taloyhtio

SPEK, Johtava asiantuntija Kari Telaranta, 044 736 5776, kari.telaranta@spek.fi
Isännöintiliitto, lakiasiantuntija Jenni Valkama, 050 536 5154, jenni.valkama@isannointiliitto.fi
Kiinteistöliitto, apulaispäälakimies Kristel Pynnönen, 09 1667 6361, kristel.pynnonen@kiinteistoliitto.fi
LähiTapiola, projektijohtaja Antti Määttänen, 0400 568 588, antti.maattanen@lahitapiola.fi 

Uutishuoneeseen

Artikkeli Taloyhtiö voi pelastaa ihmishenkiä asennuttamalla palovaroittimet asuntoihin – puolet asunnoista ilman toimivia palovaroittimia  julkaistiin ensimmäisen kerran Isännöintiliitto.

Asuntokaupan tärkein asiakirja pysyy isännöinnin käsissä – digijärjestelmät eivät syrjäytä isännöitsijäntodistuksen merkitystä 

9 marraskuu, 2021 - 05:00

Isännöitsijäntodistuksen merkitys asuntokaupassa ei muutu, vaikka taloyhtiöiden tietoja siirretään sähköiseen tietojärjestelmään. Isännöitsijäntodistuksella annetaan jatkossakin asuntokaupassa tarvittavia olennaisia tietoja, sanoo Isännöintiliiton toimitusjohtaja Mia Koro-Kanerva.  

– Asuntokauppatilanteissa tarvitaan jatkossakin koko ajan muuttuvaa ja päivittyvää tietoa, jonka päiväkohtainen ylläpitäminen pysyy todennäköisesti jatkossakin isännöitsijän hyppysissä sähköisestä Huoneistotietojärjestelmästä huolimatta.  

Sähköisellä järjestelmällä oma roolinsa 

Siinä missä isännöitsijäntodistuksen rooli on kertoa päiväkohtaiset tiedot, tulee sähköisellä järjestelmällä olemaan paikkansa pysyvien perustietojen kerääjänä. Aihetta käsitellään puheenvuorossa Isännöintipäivillä Turussa keskiviikkona 10.11.

– Huoneistotietojärjestelmällä on ainakin rooli muuttumattomien tietojen, kuten taloyhtiön korjaushistorian tai tilinpäätöshetken yhtiölainatilanteen, ylläpitäjänä. Tällaiset tietokannasta saatavat tiedot mahdollistavat muun muassa paremmin automatisoidun luotonannon, joka lisää asuntokaupan sujuvuutta. 

Koro-Kanervan mukaan on epätodennäköistä, että sähköinen järjestelmä tulisi koskaan kattamaan kaikkien suomalaisten taloyhtiöiden tiedot. Tämä johtuu siitä, että taloyhtiöistä karkeasti puolet ovat ammattimaisen isännöinnin ja isännöintijärjestelmien ulkopuolella. Näissä taloyhtiöissä tietoja ei välttämättä koota tai ylläpidetä ollenkaan tai sitä ei ainakaan tehdä aktiivisesti. Ylläpito toteutetaan yleensä paperilla ja manuaalisesti. 

Paljon enemmän kuin tuloste 

Isännöitsijäntodistuksen sisällöstä on säädetty asunto-osakeyhtiölaissa, ja todistusta koskevassa asetuksessa on säädetty sisällöstä vielä lakia tarkemmin. Asuntokauppatilanteessa todistus saa olla enintään kolme kuukautta vanha. Isännöinnin roolina on varmistaa, että todistus sisältää aina oikean ja ajankohtaisimman tiedon. 

Isännöitsijäntodistus on vakiinnuttanut asemansa tärkeänä asiakirjana sekä pankeille, välittäjille ja asunnon ostajille. Parhaimmillaan isännöitsijäntodistuksesta voi lukea taloyhtiön korjaushistorian ja –suunnitelmat, taloustilanteen ja sen, kuinka taitavasti taloyhtiö on hoidettu isännöinnin ja hallituksen puolesta. 

– Isännöitsijäntodistus on asiantuntijatyötä, johon tiivistyy iso määrä eri asioista koottua tietoa ja niiden ylläpitämistä. Se on siis paljon enemmän kuin yksi tuloste. Joskus voi toki olla niin, ettei isännöinnillä ole kaikkea isännöitsijäntodistukseen kaivattua tietoa, mutta tällöin todistuksessa pitäisi kertoa, miksi esimerkiksi jotain korjaustietoa ei ole, Koro-Kanerva huomauttaa. 

Lisätietoja

Mia Koro-Kanerva
Toimitusjohtaja, Isännöintiliitto
p. 050 303 1615
mia.koro-kanerva@isannointiliitto.fi 

Uutishuoneeseen

Artikkeli Asuntokaupan tärkein asiakirja pysyy isännöinnin käsissä – digijärjestelmät eivät syrjäytä isännöitsijäntodistuksen merkitystä  julkaistiin ensimmäisen kerran Isännöintiliitto.

Isännöinnin luotettavuudessa on parannettavaa – “Isännöinnin pitää olla aina lojaali taloyhtiölle, siitä ei voi tinkiä”

25 lokakuu, 2021 - 08:42

Isännöintialan pitää pystyä entistä paremmin osoittamaan vastuullisuutensa ja luotettavuutensa ja olla läpinäkyvämpää. Tämän takia Isännöintiliitto uudistaa alan eettisiä ohjeita ja valvontajärjestelmiä yhdessä muiden järjestöjen kanssa. Tärkeintä kaikessa on, että isännöinti on aina lojaali taloyhtiölle, sanoo Isännöintiliiton toimitusjohtaja Mia Koro-Kanerva.

Ylen MOT-toimituksen laaja ja perusteellinen selvitys paljastaa, että isännöintialalla on korruptioon viittaavia, epäselviä palkkiorakenteita. Isännöintiliitto ei hyväksy minkäänlaisia isännöinnin ja palveluntarjoajien välisiä palkkiorakenteita, jotka voivat vaarantaa isännöinnin lojaliteetin asiakkaalleen eli taloyhtiölle.

– MOT-toimitus on tehnyt erittäin laajan taustaselvityksen ja kuullut eri osapuolia. Ohjelman aihe on todella tärkeä ja siitä pitää ehdottomasti avoimesti puhua. Isännöintiliitto ei hyväksy lahjontaa tai korruptiota missään muodossa, Isännöintiliiton toimitusjohtaja Mia Koro-Kanerva sanoo.

“Mikään ei saa uhata taloyhtiön valinnanmahdollisuuksia”

Parhaimmillaan isännöinti on taloyhtiölle kumppani ja asiantuntija, joka hoitaa paitsi lakimääräiset tehtävät, myös kehittää taloyhtiön arvoa. Tällöin myös isännöinnin ammattitaitoiset ja luotettavat verkostot tarjoavat taloyhtiöille lisäarvoa.

Taloyhtiön pitää kuitenkin aina olla se, joka kilpailutuksen jälkeen valitsee, käyttääkö se isännöinnin suosittelemia palveluntarjoajia vai muita tahoja, Koro-Kanerva huomauttaa.

– Mikään ei saa uhata taloyhtiön valinnanmahdollisuuksia. Niin taloyhtiön hallituksen kuin isännöinnin mahdolliset sidonnaisuudet pitää tuoda avoimesti esille, kun taloyhtiö hankkii palveluja.

Eettisiä ohjeita uudistetaan yhteistyössä

Isännöintiliiton tämän vuoden tärkeimpiä projekteja on alan eettisten ohjeiden uudistaminen yhdessä Kiinteistöliiton, Raklin ja Isännöinnin Auktorisointi ISA ry:n kanssa. Uudistuneet ohjeet on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2022 alkupuolella.

– Uudistuvissa ohjeissa käsitellään asioita, jotka liittyvät isännöinnin luotettavuuden suurimpiin riskeihin ja heikkouksiin. Näitä ovat esimerkiksi hinnankorotuksista sopimiset, taloyhtiön taloushallinnon läpinäkyvyys, isännöinnin sidonnaisuudet ja reilun kilpailun pelisäännöt.

Myös isännöintialan valvontajärjestelmiä tullaan järjestöyhteistyössä uudistamaan. Liitto kannustaa isännöitsijöitä ja isännöintiyrityksiä lisäämään avoimuutta ja vuoropuhelua asiakkaidensa kanssa.

– Isännöinnin veloituksissa ei saa koskaan olla mitään, mitä ei voisi kertoa täysin avoimesti hallitukselle. Palkkioista puhumisessa ei pitäisi olla myöskään mitään kiusallista, koska niiden pitää aina perustua tehtyyn työhön.

Lisätietoja

Mia Koro-Kanerva
Toimitusjohtaja, Isännöintiliitto
p. 050 303 1615
mia.koro-kanerva@isannointiliitto.fi

Uutishuoneeseen

Artikkeli Isännöinnin luotettavuudessa on parannettavaa – “Isännöinnin pitää olla aina lojaali taloyhtiölle, siitä ei voi tinkiä” julkaistiin ensimmäisen kerran Isännöintiliitto.

Häiritsevään elämään on vaikea puuttua taloyhtiöissä – “ainoa keino tarttua asiaan on tehoton”

22 lokakuu, 2021 - 04:00

Taloyhtiön tapa hoitaa häiritsevään elämään liittyviä tapauksia uhmaa monen asukkaan oikeustajua. Miksi esimerkiksi toistuvasti äänekkäitä kotibileitä pitävä naapuri ei saa häätöäTaloyhtiön ainoa tapa puuttua on hallintaanotto, ja se on keinona usein tehoton, sanoo Isännöintiliiton lakiasiantuntija Jenni Valkama.  

– Hallintaanottoa ei juuri käytetä, koska siinä on taloyhtiölle monia haasteita. Se on prosessina hidas eikä sitä voi tehdä kevyin perustein. Ei taloyhtiö voi noin vain heittää ketään pihalle asunnosta, jos joku tai jotkut kokevat hänen elämäntapansa häiritseväksi, Valkama huomauttaa. 

Ongelmaksi voi tulla myös hallintaanotetun asunnon käyttö: taloyhtiöllä on velvollisuus vuokrata huoneisto, eikä vuokralaisen löytyminen ole välttämättä helppoa ainakaan kasvukeskusten ulkopuolella. 

Häiriöistä tarvitaan kirjallisia todisteita 

Jotta taloyhtiö voi puuttua häiritsevään elämään, pitää asia voida todentaa. Tämä tarkoittaa sitä, että häiriöstä kärsivän asukkaan on ilmoitettava isännöinnille häiriöstä kirjallisesti ja omalla nimellään.  

– Toistuvista häiriöstä kannattaa pitää kirjaa, josta käy ilmi, milloin, minkälaista ja kuinka usein häiriöitä ilmenee. Kannattaa kysyä myös muilta naapureilta, häiritseekö meteli heitäkin. Taloyhtiön mahdollisuudet puuttua häiriöön ovat paremmat, jos häiriötä kokee useampi kuin yksi naapuri, Valkama sanoo. 

Saatujen kirjallisten tietojen perusteella isännöitsijä arvioi hallituksen kanssa, mihin toimenpiteisiin asiassa kannattaa ryhtyä. Jos muut keinot eivät riitä ja häiriöt jatkuvat, voi hallintaanottoon olla perusteita. 

Suurin osa äänistä kuuluu normaaliin elämään  

Yleisesti ottaen suurin osa naapurista kantautuvista äänistä on normaalia elämää, jota ei voi rajoittaa. Se, mikä kenellekin on häiritsevää, on yksilöllistä. Myös talon rakenteet vaikuttavat siihen, miten hyvin äänet kuuluvat mihinkin asuntoon. 

– Jos naapuri häiritsee tai viereisen asunnon äänet ärsyttävät, kannattaa aivan ensimmäisenä ottaa asia puheeksi naapurin kanssa. Hän ei ehkä tiedä, miten hyvin esimerkiksi soittimen ääni kantaa tai että koira haukkuu yksin ollessaan, Valkama sanoo. 

Monessa taloyhtiön järjestyssäännöissä on merkintä yörauhasta, jolloin asukkailta toivotaan hiljaisuutta. Yörauha ei kuitenkaan tarkoita, etteikö esimerkiksi vuorotyöläinen saisi liikkua rapussa tai käydä suihkussa. 

Lisätietoja 

Jenni Valkama
Lakiasiantuntija, Isännöintiliitto
jenni.valkama@isannointiliitto.fi 

Uutishuoneeseen

Artikkeli Häiritsevään elämään on vaikea puuttua taloyhtiöissä – “ainoa keino tarttua asiaan on tehoton” julkaistiin ensimmäisen kerran Isännöintiliitto.

Asuminen kallistuu ja päästöt kasvavat, jos energiaremonttien avustuksiin ei saada pitkäjänteisyyttä

11 lokakuu, 2021 - 04:00

Energian ja sähkön hinnan kallistuessa energiaremontit ovat välttämättömiä, jotta asumisen kustannukset saadaan pidettyä aisoissa. Valtion lyhytnäköinen avustuspolitiikka kuitenkin vaikeuttaa taloyhtiöiden energiaremonttien tekemistä. Sen tuloksena asuminen kallistuu ja asumisen ilmastotoimet jäävät vähäisiksi, sanoo Isännöintiliiton tutkimus- ja vaikuttamisjohtaja Tuomas Viljamaa. 

– Lyhytjänteisyys energia-avustuksissa näkyy esimerkiksi niin, että niihin varatut määrärahat loppuvat toistuvasti kesken avustuskauden. Nyt esimerkiksi Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAn tämän vuoden määrärahat ovat jo loppu ja ylipäänsä niiden jatkuminen on vahvistettu vain vuoteen 2022 saakka. 

Kun taloyhtiöt eivät ole varmoja avustusten jatkumisesta, ovat osakkaat epävarmoja tekemään päätöksiä energiaremonteista. Jo nyt taloyhtiöissä on vaikeuksia tehdä päätöksiä isoista ja kalliista korjauksista, joita Suomen vanheneva asuntokanta kipeästi vaatii.   

– Päättäjien pitäisi antaa selkeä signaali, että energiatehokkuuden kannustimina olevat määrärahat riittävät ja energia-avustusten jatkumiseen ja kehittämiseen voi luottaa. Vain siten osakkaat uskaltavat tehdä päätöksiä myös energiatehokkuuteen liittyvissä remonteissa, Viljamaa sanoo.   

Energiaremontteja myös vastustetaan 

Taloyhtiöiden energiaremontit ovat isossa roolissa Suomen ilmastotavoitteissa, sillä asumisesta aiheutuva hiilijalanjälki on tutkitusti suurimpia liikenteen ja teollisuuden rinnalla. 

Suomen noin 100 000 taloyhtiöstä vasta pienessä osassa on tehty jonkinlainen energiaremontti. Viljamaan mukaan ilmastotoimet kohtaavat taloyhtiöissä vastustusta, koska kaikki asukkaat eivät ymmärrä niiden merkitystä. 

– Taloyhtiöissä toimivimmat ratkaisut ovat niitä, jotka näkyvät konkreettisesti myös asukkaille. Jos ilmastovaikutukset ei ole tarpeeksi iso kannustin, energiatehokkuus ja sen myötä tuleva rahan säästö varmasti on. 

Isännöintiliitto nosti esille ilmastoimet ja avustuspolitiikan esille lausunnossaan, joka koskee hallituksen esitystä eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2022. Lue koko lausunto

Lisätietoja 

Tuomas Viljamaa
Tutkimus- ja vaikuttamisjohtaja, Isännöintiliitto
p. 040 723 5821
tuomas.viljamaa@isannointiliitto.fi 

 

Artikkeli Asuminen kallistuu ja päästöt kasvavat, jos energiaremonttien avustuksiin ei saada pitkäjänteisyyttä julkaistiin ensimmäisen kerran Isännöintiliitto.

Nyt taloyhtiöissä voidaan torjua monet ongelmat – tee nämä, ja asuminen on turvallista myös pimeään vuodenaikaan

7 lokakuu, 2021 - 04:00

Sateet, pimeys ja kylmyys vaikuttavat monin tavoin asumisturvallisuuteen ja –mukavuuteen. Jotta pimeän vuodenajan tuomat turvallisuusuhat voidaan torpata heti alkuunsa, taloyhtiöissä kannattaa huolehtia nyt muutamasta perusasiasta. 

– Ihan ensimmäiseksi taloyhtiön hallituksen kannattaa tarkistaa, että talvikunnossapidosta on sovittu huoltoyhtiön kanssa. Jos huoltoyhtiö on vastuussa talvikunnossapidosta, kuten aurauksesta, hiekoituksesta sekä kattolumien tarkkailusta ja pudottamisesta, asioista pitää sopia selkeästi ja kirjallisessa muodossa, sanoo Isännöintiliiton kehitysjohtaja Reetta Yrttimaa.  

Taloyhtiön hallituksen ja isännöinnin on varmistettava yhdessä huoltoyhtiön kanssa, että huoltotoimenpiteet tehdään oikeaan aikaan ja kiinteistö on kaikilta osin turvallinen.

Nämä asiat kannattaa hoitaa kuntoon viimeistään nyt
  • rännien ja sadevesikourujen puhdistaminen lehdistä ja roskista 
  • katon kunnon selvittäminen ja huoltaminen tarvittaessa 
  • pihan ja porraskäytävien valaistuksen tarkistaminen 
  • piha-alueiden ja parkkipaikkojen tarkistaminen esimerkiksi kuoppien varalta 
  • asuntojen ilmanvaihtosuodattimien vaihtaminen ja rakennuksen ilmanvaihtoventtiilien puhdistaminen 
  • patterien ja termostaattien toimivuuden tarkistaminen 
  • pihapuiden kunnon selvittäminen ja huonokuntoisten puiden kaataminen 
  • yhteisten pihakaluisteiden ja grillien laittaminen talvisäilöön 

Asukkaiden tehtävänä on puolestaan säätää omien pattereidensa termostaatit terveelliseen ja energiataloudelliseen, noin 21 asteen lämpötilaan.  

Koronan takia tauolla olleet talkoiden aika on nyt  

Koronan takia monissa taloyhtiöissä ei ole järjestetty talkoita pariin vuoteen. Kokoontumisrajoitusten poistuttua talkoot kannattaa järjestää, sillä ne ovat hyvä tilaisuus tutustua naapureihin ja hallituksen jäseniin. Talkoissa noudatetaan luonnollisesti aluehallintoviraston hygieniavaatimuksia. 

Talkoiden järjestäjät tuskailevat monesti osallistujien puutetta. 

– Talkoisiin osallistuminen on aina vapaaehtoista. Talkooväkeä voi kuitenkin olla helpompi saada kokoon, kun pihalle hankitaan lava, johon asukkaat voivat tuoda tarpeettomia tavaroitaan kodistaan ja varastoistaan. Myös pienet tarjoilut voivat houkutella, Yrttimaa vinkkaa. 

Lisätietoja 

Reetta Yrttimaa
Kehitysjohtaja, Isännöintiliitto
p. 044 548 5281
reetta.yrttimaa@isannointiliitto.fi 

Uutishuoneeseen

Artikkeli Nyt taloyhtiöissä voidaan torjua monet ongelmat – tee nämä, ja asuminen on turvallista myös pimeään vuodenaikaan julkaistiin ensimmäisen kerran Isännöintiliitto.

Energian kallistuminen uhkaa taloyhtiöiden taloutta – tämä asia pitää olla kunnossa, jotta osakkaille ei tule yllättävää laskua

28 syyskuu, 2021 - 04:00

Tänä talvena monessa taloyhtiössä selviää, onko osakkaiden omaisuutta hoidettu hyvin vai vähän sinne päin. Jos taloyhtiön talous ei ole kunnossa, energian hintojen viimeaikainen nousu pakottaa monet taloyhtiöt perimään ylimääräistä hoitovastiketta, uskoo Isännöintiliiton tutkimus- ja vaikuttamisjohtaja Tuomas Viljamaa. 

– Tulevissa yhtiökokouksissa osakkaiden maksamia hoitovastikkeita joudutaan nostamaan ja ääritapauksissa perimään ylimääräistä hoitovastiketta. 50 neliön kerrostaloasunnossa yhden kuukauden ylimääräinen hoitovastike tarkoittaisi osakkaalle noin 250 euron lisäkustannusta. 

Viljamaan mukaan on selvää, että kaikilla taloyhtiöillä ei ole riittävää puskuria koko EU-aluetta koskevan energian hinnannousun kaltaiseen yllättävään tilanteeseen. Puskurilla hän tarkoittaa kolmen, neljän kuukauden vastikeylijäämää, jonka hyvin hoidettu taloyhtiö on kerännyt yllättäviä tilanteita varten. 

– Taloyhtiöiden puskuria voi verrata kotitalouksien tarpeeseen kerätä hieman ylimääräistä, jotta ihmisten ei tarvitse huonoina hetkinä turvautua esimerkiksi pikavippeihin. Taloyhtiöllä puskurin pitää olla riittävä, muttei liian iso, jotta osakkaiden varoja ei makuuteta turhaan taloyhtiön tilillä. 

Energian lisäksi myös korjaukset kallistuvat 

Taloyhtiön osakkailta perimällä hoitovastikkeella katetaan taloyhtiön hoitokulut, joita tulee energian kulutuksesta, pienistä korjauksista ja hallinnosta. Korjauksia ovat esimerkiksi roskakatoksen uusiminen, yleissaunan puuosien vaihtaminen ja piha-aitojen korjaaminen. Vanhoissa kerrostaloyhtiöissä hoitokuista jopa neljännes tulee tällaisista korjauksista. 

– Materiaalit ovat kallistuneet, joten energian hinnan nousun lisäksi myös korjauskustannukset nousevat. Tämäkin luo painetta 1–2 kuukauden ylimääräisen hoitovastikkeen perimiselle. 

Energian ja materiaalien hintojen nousun lisäksi taloyhtiön talouteen vaikuttaa voimakkaasti myös sää. Vuoden 2020 lämpimän talven jälkeen tuli tämän vuoden kylmä talvi. Ne taloyhtiöt, joiden taloudessa ei varauduttu kylmän talven aiheuttamiin lisäkuluihin ja joilla on edessä korjauksia, ovat haastavassa tilanteessa.  

Mistä tavallinen osakas sitten tietää, missä tilassa oman taloyhtiön talous on? 

– Hyvän taloyhtiön toimintakertomuksessa pitäisi lukea, onko taloyhtiön maksuvalmius hyvä. On myös tärkeää, että hallitus ja isännöinti pystyvät selittämään osakkaille sen, miksi talouden tila on hyvä tai heikko, Viljamaa huomauttaa.   

Lisätietoja 

Tuomas Viljamaa
Tutkimus- ja vaikuttamisjohtaja, Isännöintiliitto
p. 040 723 5821
tuomas.viljamaa@isannointiliitto.fi 

Uutishuoneeseen

Artikkeli Energian kallistuminen uhkaa taloyhtiöiden taloutta – tämä asia pitää olla kunnossa, jotta osakkaille ei tule yllättävää laskua julkaistiin ensimmäisen kerran Isännöintiliitto.

Taloyhtiöt hukkaavat selvästi eniten energiaa yllättävällä tavalla – näillä keinoilla asia voidaan korjata

21 syyskuu, 2021 - 03:57

Ilmanvaihto on isoin syyllinen taloyhtiöiden energiahukkaan. Kun taloyhtiöt miettivät nyt kuumeisesti keinoja säästää energiaa, kannattaa ensimmäiseksi varmistaa ilmanvaihdon toimivuus. Asukkaillakin on tässä oma roolinsa.  

Energia on yksi taloyhtiöiden suurimmista kulueristä ja sen hinnan nousu tuntuu suoraan suomalaisten kukkarossa. Hämmästyttävän paljon energiaa menee hukkaan ilmanvaihdon takia. 

– Isännöintiliiton Energiabarometrissa lähes 80 prosenttia isännöitsijöistä näkee, että taloyhtiöt hukkaavat eniten energiaa ilmanvaihdon takia. Tällaiset matalan kynnyksen asiat kannattaa ehdottomasti hoitaa heti kuntoon, sanoo Isännöintiliiton lakiasiantuntija Jenni Lauhia

Koronan takia taloyhtiöissä on lykätty huolto- ja korjaustoimenpiteitä, jotta ylimääräisiltä huoneistokäynneiltä on vältytty. Ilmanvaihtoon liittyvät asiat saattavatkin olla retuperällä monessa taloyhtiöissä. Tilanteen korjaamiseksi taloyhtiössä kannattaa tarkistaa, että nämä asiat on hoidettu. 

Taloyhtiön vastuulla on ilmanvaihtojärjestelmän kunnossapito 

Ilmanvaihdon suodattimien vaihtaminen 

  • Alan järjestöt ovat vuodesta 2019 suositelleet, että ilmanvaihtojärjestelmän toimivuuden kannalta välttämätön suodattimien vaihto on taloyhtiön vastuulla. Vaihtoväli riippuu siitä, missä rakennus sijaitsee. Esimerkiksi vilkas liikenne ja runsaasti siitepölyä tuottavat puut vauhdittavat suodattimien likaantumista.  

Ilmanvaihtoventtiilien pitäminen kunnossa 

  • Taloyhtiön vastuulla on huoneiston ulkopuolisten osien puhdistaminen. Taloyhtiö pitää huolta myös asunnon sisäpuolella olevista osista, jos ilmanvaihtojärjestelmä on sellainen, ettei osakas pysty niitä puhdistamaan. 
Osakkaallakin on vastuunsa 

Asunnossa olevien osien puhdistaminen, kun se ilman työkaluja on mahdollista 

  • Huoneiston sisäpuolella olevat ilmanvaihtoventtiilit on puhdistettava säännöllisesti, vähintään kaksi kertaa vuodessa. Likainen venttiili toimii huonosti, mikä heikentää ilmanvaihtoa ja sisäilman laatua. 

 Toimivuuden varmistaminen 

  • Ilmanvaihtoventtiilejä ei saa peittää tai niiden säätöjä muuttaa, jotta huoneiston ilmanvaihdon toiminta ei häiriinny.  
Lisätietoja 

Jenni Lauhia
Lakiasiantuntija, varatuomari, Isännöintiliitto
jenni.lauhia@isannointiliitto.fi 

Uutishuoneeseen

Artikkeli Taloyhtiöt hukkaavat selvästi eniten energiaa yllättävällä tavalla – näillä keinoilla asia voidaan korjata julkaistiin ensimmäisen kerran Isännöintiliitto.

Paine energiatehokkuutta lisääviin tekoihin taloyhtiöissä kasvaa – yksi syy on kaukolämmön raju hinnannousu  

8 syyskuu, 2021 - 12:22

Taloyhtiöt tulevat yhä enemmän tuottamaan energiaansa myös omatoimisesti. Kaukolämmön merkittävä hinnannousu on yksi syy, miksi taloyhtiö hakevat kiivaasti uusia ratkaisuja vähentää energiakulutusta ja rahan menoa. 

– Taloyhtiöiden kannattaa tarkastella energia-asioita entistä enemmän. Suurimmat paineet osakkaan maksaman hoitovastikkeen nousuun tulevat energiakustannusten kasvusta, jos mitään ei tehdä, sanoo Isännöintiliiton tutkimus- ja vaikuttamisjohtaja Tuomas Viljamaa.  

Helsingin kaupungin energiayhtiö Helen kertoi tiistaina korottavansa syyskaudella kaukolämmön hintaa 30 prosenttia verrattuna vuoden takaiseen. Käytännössä tämä tarkoittaa, että tyypillisen, noin 50 neliön kerrostaloasunnon lämmityskustannukset kasvavat noin 15-20 euroa kuukaudessa. 

Kaukolämmön hinnankorotuksen vaikutus näkyy lukuisten suomalaisten kukkarossa. Tilastokeskuksen viimeisimmän tiedon mukaan vuonna 2019 jopa 77 prosenttia taloyhtiöistä lämpeni kaukolämmöllä.  

Taloyhtiöillä lukuisia mahdollisuuksia tehdä omia ratkaisuja 

Taloyhtiöillä on kuitenkin mahdollisuus kampittaa kasvavia energiakustannuksia monin keinoin. 

– Keskitettyjen ratkaisujen, kuten kaukolämmön, rinnalle on tullut yhä enemmän kiinteistötason toimenpiteitä. Näitä ovat yleisimmin maalämpö ja ilmalämpöpumput, mutta monia muitakin vaihtoehtoja on, kuten entistä tehokkaammat aurinkopaneelit, Viljamaa sanoo.  

Isännöintiliiton julkaisema Energiabarometri paljasti jo vuoden alussa, että taloyhtiöiden kiinnostus kaukolämpöön pääasiallisena energialähteenä putoaa rajusti. Peräti 30 prosenttia isännöitsijöistä arvioi, että taloyhtiö valitsee maalämmön pääasialliseksi lämmitysmuodoksi, kun lämmityslaitteita seuraavan kerran uusitaan.  

– Valtaosa taloyhtiöistä tulee jatkossakin lämpenemään kaukolämmöllä, ja lämpöyhtiöt tulevat varmasti kehittämään omaa toimintaansa, jotta ne pysyvät kilpailussa mukana. Taloyhtiöissä on kuitenkin nyt tärkeää ymmärtää, että ympäristön ja kustannusten takia on oleellista selvittää omat mahdollisuudet tehdä energiatehokkuutta lisääviä toimenpiteitä. 

Isännöintiliiton lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle ilmastolaiksi

Lisätietoja 

Tuomas Viljamaa
Tutkimus- ja kehitysjohtaja, Isännöintiliitto
p. 040 723 5821
tuomas.viljamaa@isannointiliitto.fi

Uutishuoneeseen

Artikkeli Paine energiatehokkuutta lisääviin tekoihin taloyhtiöissä kasvaa – yksi syy on kaukolämmön raju hinnannousu   julkaistiin ensimmäisen kerran Isännöintiliitto.

Asuntosijoittajien verotuksen kiristäminen voisi uhata taloyhtiöasumisen moninaisuutta ja tasapainoa

4 syyskuu, 2021 - 05:00

Suomessa taloyhtiöissä asuu rinta rinnan sekä osakasasukkaita että pienten asuntosijoittajien vuokralaisia. Jos asuntosijoittajien verotusta kiristetään, se vaikuttaa taloyhtiöasumisen moninaisuuteen ja erilaisten asukasryhmien positiiviseen sekoittumiseen, sanoo Isännöintiliiton toimitusjohtaja Mia Koro-Kanerva. 

Asuntosijoittamisen verotuksen kiristämistä käsitellään ensi viikolla hallituksen budjettiriihessä. Talouselämä kertoi keskiviikkona, että valtionvarainministeriö on laatinut budjettiriiheen muistion, joka tarkastelee vuokra-asuntoihin sijoittavien henkilöiden pääomavastikkeiden verovähennysoikeuden poistamista. 

Jos valtionvarainministeriön kaavailema uudistus menee läpi, taloyhtiöiden yksittäiset vuokranantajaosakkaat asetetaan verotuksellisesti eri asemaan muihin kiinteistösijoittajiin nähden. Tämä puolestaan voi merkittävästi vähentää piensijoittajien kiinnostusta asuntosijoittamiseen ja nostaa vuokria, sanoo Isännöintiliiton toimitusjohtaja Mia Koro-Kanerva

– Suomessa on hienoa, että taloyhtiöt mahdollistavat sekä omistus- että vuokra-asumisen. Monessa muussa maassa vuokra-asuminen keskittyy entistä enemmän vuokrataloihin, tietyille alueille ja isojen institutionaalisten sijoittajien käsiin, mikä kasvattaa alueiden eriytymistä ja vuokramarkkinan painottumista. 

Vuokramarkkinoiden tasapaino on tärkeä 

Koro-Kanervan mielestä asukasrakenteen ja vuokramarkkinoiden tasapainosta täytyisi pitää kiinni. 

– Painottumisen sijaan olisi parempi säilyttää suomalainen, hyvin toimiva ja tasavahva asuntosijoittajarakenne, jossa yleishyödylliset, institutionaaliset ja pienet yksityiset vuokranantajat toimivat rinnakkain ja varmistavat monipuolisen asuntotarjonnan.  

Vuokranantajilla on myös merkittävä rooli uusien taloyhtiöiden rakennushankkeiden käynnistymisessä. Verotuksen kiristyminen vaikuttaisi Koro-Kanervan mukaan väistämättä uudisrakentamiseen: moni hanke jäisi käynnistymättä ja näin ollen myös asunto rakentamatta, jos asuntoihin sijoittaminen ei kannattaisi. 

– Toisaalta peruskorjausten osalta isona riskinä on välttämättömän korjaustoiminnan hidastuminen, kun vuokranantajat eivät enää voisi vähentää kuluja tulonhankkimiskuluina, joita ylläpitokulut aidosti kuitenkin ovat. 

Asuntosijoittaminen ei ole velkaantumisessa ongelma  

Asuntosijoittamisen verotuksen uudistaminen liittyy hallitusohjelman kirjaukseen, jossa selvitetään mahdollisuuksia ehkäistä kotitalouksien velkaantumista. Koro-Kanervan mukaan uudiskohteiden taloyhtiölainat eivät ole käytännössä osoittautuneet ongelmaksi. Vastikerästejä ei juuri ole kertynyt. 

– Tälläkin hetkellä taloyhtiöillä on mahdollisuus ottaa osakehuoneistoja hallintaan, jos vastikkeet ovat rästissä, ja tämä toimii helpoimmin juuri yksittäisten pienten vuokranantajien kohdalla. 

Mahdollisen veromuutoksen jälkeen riskinä on rästien kasvaminen, mikä teettäisi lisää töitä taloyhtiöille ja isännöinnille. 

 – Verovähennysoikeuden poistuminen heikentäisi merkittävästi erityisesti uudiskohteissa vuokranantajan kassavirtaa, joka aiheuttaisi herkemmin myös maksuvaikeuksia.  

Lisätietoja

Mia Koro-Kanerva
Toimitusjohtaja, Isännöintiliitto
p. 050 303 1615
mia.koro-kanerva@isannointiliitto.fi 

Uutishuoneeseen

Artikkeli Asuntosijoittajien verotuksen kiristäminen voisi uhata taloyhtiöasumisen moninaisuutta ja tasapainoa julkaistiin ensimmäisen kerran Isännöintiliitto.

Moni kärsii kotonaan tupakansavusta − terveyshaittojen lisäksi kyse on omaisuuden arvosta

28 elokuu, 2021 - 05:00

Tupakointi asunnoissa voi aiheuttaa terveyshaittoja ja laskea asunnon arvoa. Isännöintiliiton toimitusjohtaja Mia Koro-Kanervan mielestä ainoa oikea vaihtoehto on tupakoinnin täyskielto taloyhtiöissä.

− Yhdenkään asukkaan ei pitäisi joutua kärsimään tupakansavusta. Silti valitettavan moni kärsii, sanoo Isännöintiliiton toimitusjohtaja Mia Koro-Kanerva.

Isoin ongelma taloyhtiöissä tapahtuvassa tupakoinnissa on terveyshaitat, joita toisesta asunnosta tai pihalta kulkeutuva tupakansavu voi aiheuttaa. Niiden lisäksi tupakointi saattaa tehdä hallaa paitsi tupakoitsijan, myös muiden omaisuudelle.

− Kun asuntoa ollaan myymässä tai vuokraamassa, asunnossa havaittu tupakanhaju ei ainakaan lisää asunnon haluttavuutta. Omistaja voi joutua tekemään isonkin remontin hajun poistamiseksi. Näin tupakointi saattaa vaikuttaa myös naapuriasuntojen arvoon.

Perusoikeudet eivät riitä perusteeksi

Tupakoitsijat vetoavat taloyhtiöissäkin perusoikeuksiinsa. Koro-Kanerva huomauttaa, että taloyhtiö on asumismuodoltaan sellainen, jossa joutuu monessa asiassa sopeutumaan yhteisiin sääntöihin ja rajoituksiin.

− Kenenkään perusoikeudet eivät saa vahingoittaa toisten perusoikeuksia. Jokaisella on oikeus elää savuttomassa kodissa. Lisäksi on huomioitava, että taloyhtiössä osakas ei omista asunnon seiniä, lattioita ja kattoa, vaan oikeuden hallita huoneistoa ostamiensa osakkeiden perusteella. Omakotitalossa tilanne on toinen, siellä voi omistajana tehdä mitä tahansa. 

Tavoitteena savuton taloyhtiö  nämä asiat pitää ratkaista 

Tupakkalakia ollaan muuttamassa niin, että taloyhtiöt voisivat enemmistöpäätöksellä hakea tupakointikieltoa taloyhtiön hallitsemille piha-alueille. Isännöintiliiton mielestä sosiaali- ja terveysministeriön ehdottama lakimuutosehdotus ei kuitenkaan ratkaise kaikkia keskeisiä ongelmia, joita taloyhtiöillä on nykyisen tupakkalain kanssa. Isoimmat ongelmat ovat nämä:

1) Kaikilta osakkailta tarvitaan suostumus, jos tupakointikielto halutaan osakashallinnassa oleviin sisä- ja ulkotiloihin, kuten huoneistoihin ja parvekkeille. Lakia pitäisi muuttaa niin, että taloyhtiöt voisivat hakea kieltoa enemmistöpäätöksellä yksimielisyyden sijaan.

2) Taloyhtiöillä ei ole tehokkaita keinoja puuttua tupakointikieltojen rikkomiseen. Tupakointikiellon valvonta edellyttää sekä taloyhtiön että kunnan viranomaisten aktiivisuutta eikä resursseja ole aina riittävästi.

− Osakkaiden enemmistö tarvitsee järkevämpiä ja helpompia keinoja puuttua häiritsevän tupruttelijan toimintaan. Jokaisella osakkaalla on oikeus säilyttää asuntonsa arvo ja huoneilma vapaana haitallisesta savusta. 

Isännöintiliiton lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi tupakkalain muuttamisesta

Lisätietoja

Mia Koro-Kanerva
Toimitusjohtaja, Isännöintiliitto
mia.koro-kanerva@isannointiliitto.fi
p. 050 303 1615

Uutishuoneeseen

Artikkeli Moni kärsii kotonaan tupakansavusta − terveyshaittojen lisäksi kyse on omaisuuden arvosta julkaistiin ensimmäisen kerran Isännöintiliitto.

Taloyhtiön lukituksen yleisimmät sudenkuopat – nämä voivat vaarantaa kotisi turvallisuuden

25 elokuu, 2021 - 04:00

Turvalukot, yleisavaimet ja alaovien lukitus. Kaikissa näissä piilee taloyhtiön lukitukseen liittyviä haasteita, joita tulee harvoin ajatelleeksi.

Niin kauan kuin omat kotiavaimet ovat tallessa, taloyhtiön avainhallintaan kiinnitetään harvoin huomiota. Tämä kuitenkin kannattaisi, sillä avainhallinta on tärkeä osa omaa ja koko taloyhtiön turvallisuutta ja taloutta. Isännöintiliiton lakiasiantuntija Jenni Lauhia listaa avainhallinnan yleisimmät sudenkuopat.

1) Turvalukon avain pidetään vain omassa avainnipussa

Turva- eli varmuuslukon avainta ei ole pakko luovuttaa taloyhtiölle. Jos yhtiöillä ei ole tarvittavia avaimia, saattaa osakkaalle tulla pahimmillaan iso lasku.

– Tietyissä vahinkotilanteissa asuntoon voi olla pakko mennä kiireellisesti. Tällöin asunnon ovi joudutaan murtamaan, jos avaimia ei ole luovutettu, ja kustannukset voivat tulla osakkaan maksettavaksi, Lauhia sanoo.

2) Turvalukko on, mutta sitä ei käytetä

Jos asunnon ovessa on turvalukko, saattaa kotivakuutuksesta saada alennusta. Vakuutusehdoissa voi olla myös kohta, jonka mukaan omavastuuta ei tarvitse maksaa, jos asuntoon on murtauduttu turvalukitun oven kautta.

Ongelmia vakuutuksen kanssa voi tulla, jos turvalukkoa ei ole käytetty.

– Jos vakuutusmaksusta on saanut alennusta turvalukon perusteella, mutta turvalukko ei ole murron sattuessa ollut lukittuna, omavastuun määrä saattaa kasvaa. Vakuutuskirjaan ja -ehtoihin kannattaa perehtyä tarkasti, Lauhia muistuttaa.

3) Taloyhtiön hallituksen jäsenet säilyttävät yleisavaimia

Lain mukaan taloyhtiö on vastuussa yleisavaimista, ja yleensä niiden säilytys on ulkoistettu huoltoyhtiölle tai lukkoliikkeelle. Yleisavaimet pidetään lukitussa säilytysyksikössä niin, ettei niitä voi yhdistää tiettyyn kohteeseen.

– Jos hallitus huolehtii yleisavaimen säilytyksestä, säilytystapa pitää olla taloyhtiön kiinteistö- ja vastuuvakuutusehtojen suojeluohjeiden mukainen. Hallitus voi joutua vahingonkorvausvastuuseen, jos yleisavainta ei säilytetä riittävän huolellisesti ja se joutuu vääriin käsiin.

4) Alaovi on lukossa eikä yhteystietoja näy missään

Taloyhtiössä alaovi on mahdollista pitää jatkuvasti lukittuna myös silloin, kun rappukäytävään ei pääse kuin avaimella, eli yhtiössä ei ole käytössä ovipuhelimia tai summeria. Järjestyslain mukaan rakennuksen omistajan on kuitenkin huolehdittava, että alaovella on näkyvässä paikassa esimerkiksi isännöitsijän tai huollon yhteystiedot.

– Muun muassa poliisin ja pelastusviranomaisten pitää päästä rakennukseen viipymättä myös silloin, kun alaovi on jatkuvasti lukittuna, Lauhia sanoo.

Lisätietoja

Jenni Lauhia
Lakiasiantuntija ja varatuomari, Isännöintiliitto
jenni.lauhia@isannointiliitto.fi

Uutishuoneeseen

Artikkeli Taloyhtiön lukituksen yleisimmät sudenkuopat – nämä voivat vaarantaa kotisi turvallisuuden julkaistiin ensimmäisen kerran Isännöintiliitto.

Taloyhtiöt ovat haastavassa tilanteessa − niillä on iso rooli Suomen ilmastotavoitteissa mutta vain vähän tukea

19 elokuu, 2021 - 04:00

Taloyhtiöt ovat aika omillaan energiatehokkuuden edistämisessä. Tämän osoitti viimeisimmäksi viime viikolla julkaistu budjettiehdotus. Siitä kävi ilmi, että taloyhtiöille on valtion toimesta edelleen tarjolla vain vähän apua. 

− Suomessa tunnutaan luottavan siihen, että taloyhtiöt hoitavat aina itse asiansa, nyt myös energiatehokkuuteen liittyvät välttämättömät toimenpiteet. Tämä johtuu varmasti siitä, että suomalainen taloyhtiö on hieno ja perinteisesti tosi hyvin hoidettu järjestelmä, sanoo Isännöintiliiton tutkimus- ja vaikuttamisjohtaja Tuomas Viljamaa

Asumisesta aiheutuva hiilijalanjälki on tutkitusti suurimpia, joten asumisen energiansäästötoimet ovat avainasemassa, kun Suomi pyrkii hiilineutraaliksi vuoteen 2035 mennessä. Taloyhtiöillä on tässä iso rooli, sillä noin 2,7 miljoonaa ihmistä asuu Suomen noin 100 000 taloyhtiöissä. 

− Taloyhtiöiden energiatehokkuuteen ja energiaremontteihin pitäisi panostaa pitkäjänteisesti ja useilla eri tavoilla. Tarvitaan lisää kannustimia ja neuvontaa. Nyt tilanne on se, että esimerkiksi ARA:n energia-avustusmäärärahat ovat loppu tältä vuodelta. 

Mitä taloyhtiöt voivat itse tehdä? 

Positiivinen asia on se, että myös taloyhtiöillä itsellään on mahdollisuuksia edistää energiatehokkuutta.  

− Valtion vähäisistä toimenpiteistä huolimatta taloyhtiöiden ei kannata masentua. Hokkuspokkustemppuja ei tarvita, vaan etenkin fiksua ja suunnitelmallista kiinteistönpitoa. Tässä isännöinnillä on tärkeä rooli hallituksen kannustajana ja vaihtoehtojen kartoittajana, Viljamaa sanoo. 

Energiaremontti tehdään usein ison peruskorjauksen yhteydessä, joita parhaillaan tehdään eniten 1960-luvun lopulla valmistuneisiin taloyhtiöihin. Vaikka ARA:n energia-avustusmäärärahat ovat tältä vuodelta loppu, Viljamaa kannustaa taloyhtiöitä avustushakemuksen tekemiseen. 

− Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä ja ne jäävät nyt odottamaan mahdollista lisämäärärahaa tai ensi vuoden määrärahaa. Korjaushankkeiden yhteydessä kannattaa ehdottomasti aina selvittää mahdollisuudet energiatehokkuuden parantamiseen. 

Lisätietoja

Tuomas Viljamaa
Tutkimus- ja vaikuttamisjohtaja, Isännöintiliitto
p. 040 723 5821
tuomas.viljamaa@isannointiliitto.fi

Uutishuoneeseen

Artikkeli Taloyhtiöt ovat haastavassa tilanteessa − niillä on iso rooli Suomen ilmastotavoitteissa mutta vain vähän tukea julkaistiin ensimmäisen kerran Isännöintiliitto.